Lợi nhuận đi lùi quý IV, Đạm Phú Mỹ (DPM) vẫn lãi hơn 5.600 tỷ đồng, chuẩn bị chi hơn 1.560 tỷ trả cổ tức

Giang Phạm

Với hơn 391,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính DPM cần chi hơn 1.565 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này. Nguồn chi trả từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2022.

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Đạm Phú Mỹ, mã: DPM) vừa thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền với tỷ lệ 40%. Điều đó có nghĩa mỗi cổ phiếu DPM được nhận 4.000 đồng.

Ngày chốt danh sách cổ đông sẽ giao cho Tổng Giám đốc thông báo với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE). Dự kiến cố đông của DPM sẽ được nhận cổ tức trong quý I/2023.

Với hơn 391,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính DPM cần chi hơn 1.565 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này. Nguồn chi trả từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2022.

Về kết quả kinh doanh, quý IV/2022, doanh thu thuần của DPM đạt 3.899 tỷ đồng, giảm 23% so với quý IV/2021. Chi phí giá vốn giảm nhẹ nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ thu về hơn 1.639 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận đi lùi quý IV, Đạm Phú Mỹ (DPM) vẫn lãi hơn 5.600 tỷ đồng, chuẩn bị chi hơn 1.560 tỷ trả cổ tức - Ảnh 1
Lợi nhuận đi lùi quý IV, Đạm Phú Mỹ (DPM) vẫn lãi hơn 5.600 tỷ đồng, chuẩn bị chi hơn 1.560 tỷ trả cổ tức - Ảnh 2

Trong 3 tháng cuối năm, ông lớn ngành phân bón thu về 157 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp không biến động mạnh so với quý IV/2021. 

Sau khi trừ các khoản chi phí DPM lãi sau thuế 1.140 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ.

Dù đi lùi trong quý IV nhưng Đạm Phú Mỹ vẫn báo lãi ròng 5.586 tỷ đồng trong năm 2022, tăng 45% so với năm 2021. Đây cũng là mức lãi cao kỷ lục trong lịch sử niêm yết của DPM. Doanh thu thuần đạt 18.627 tỷ đồng, tăng 46% so với năm ngoái.

Năm 2022, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 17.239 tỷ đồng và lãi sau thuế 3.473 tỷ đồng. Như vậy kết thúc năm, Đạm Phú Mỹ đã vượt cả về mục tiêu doanh thu lẫn lợi nhuận.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Đạm Phú Mỹ đạt 17.747 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 25%, đạt 1.883 tỷ đồng cùng với tiền gửi ngắn hạn đạt 7.080 tỷ đồng, tăng 105%.

Hàng tồn kho đạt 4.011 tỷ đồng, tăng 44% (tương ứng tăng 1.233 tỷ đồng); dự phòng giảm giá hàng tồn kho đạt 90 tỷ đồng, gấp 28 lần so với ngày đầu năm.

Nợ của DPM tăng 15% so với mức 3.204 tỷ đồng ngày đầu năm, đạt 3.708 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ tài chính ngắn hạn tăng 1%, đạt 202 tỷ đồng; vay và nợ tài chính dài hạn giảm 27%, đạt 505 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục