Lợi nhuận HAGL Agrico (HNG) sụt giảm trong quý I/2024

Đoàn Chi

Tính tới ngày 31/03/2024, lỗ lũy kế của HAGL Agrico hơn 8.149 tỷ đồng.

HAGL Agrico lỗ 47 tỷ đồng trong quý I/2024.
HAGL Agrico lỗ 47 tỷ đồng trong quý I/2024.

Theo báo cáo tài chính quý I/2024, CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HoSE: HNG) mang về 93,5 tỷ đồng doanh thu thuần, sụt 26% so với cùng kỳ. Lỗ gộp 5 tỷ đồng. Trong đó, mảng cây ăn trái mang về 41.4 tỷ đồng. Sản lượng đạt 3.529 tấn, giảm 46% so với cùng kỳ là 6.577 tấn.

HNG cho biết trong kỳ, Công ty chỉ tập trung chăm sóc và khai thác trên 918ha diện tích vườn chuối có hiệu quả, so với cùng kỳ là 2.049ha. Phần diện tích còn lại đã dừng chăm sóc để tập trung nguồn lực tiến hành đầu tư mới đối với hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất; đẩy mạnh tập trung vào công tác quy hoạch, đầu tư đồng bộ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh.

Còn mảng cây cao su, doanh thu quý I/2024 chỉ đạt 26 tỷ đồng, sản lượng 825 tấn. Nguyên nhân do chu kỳ khai thác kết thúc vào tháng 1 hàng năm nên cao su chỉ thu hoạch trong tháng 1. Ngoài ra, chi phí giá vốn lớn, chủ yếu là chi phí khấu hao, dẫn đến doanh thu không bù đắp đủ chi phí.

Sau khấu trừ chi phí, HNG lỗ ròng 47 tỷ đồng trong quý I, cùng kỳ lỗ 112 tỷ đồng.

Trên bảng cân đối kế toán, HNG có quy mô tài sản 14.247 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với đầu năm. Tiền và tương đương tiền còn hơn 6 tỷ đồng, giảm 92%. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn ở mức 4.670 tỷ đồng, tăng 5%.

Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả gần 11.760 tỷ đồng, lùi nhẹ so với đầu năm. Trong đó, Công ty vay ngắn hạn 6.259 tỷ đồng và vay dài hạn 2.543 tỷ đồng.

Tính tới ngày 31/03/2024, lỗ lũy kế của HNG hơn 8.149 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT HNG đánh giá Công ty đã ra được mô hình mới, việc tiếp theo là vận hành có lời. Đến tháng 10 năm nay, Công ty sẽ đầu tư xây dựng mới tiếp và tháng 9/2025, HNG sẽ có doanh thu thu hoạch ổn định, do đó hy vọng năm 2025 Công ty sẽ có lãi.

Năm 2024, HNG đặt mục tiêu doanh thu thuần 694 tỷ đồng, tăng 14,5% so với năm 2023. Doanh nghiệp dự kiến lỗ sau thuế cả năm là 120 tỷ đồng. Dù vẫn chưa tự tin đạt được lợi nhuận dương trở lại, kế hoạch năm 2024 của HNG vẫn khả quan so với những kế hoạch thua lỗ cả nghìn tỷ đồng ở các năm trước.

Tin Cùng Chuyên Mục