Miễn, giảm thuế tới 12 năm cho doanh nghiệp khoa học công nghệ

Theo Tuổi trẻ

Miễn 4 năm, giảm 50% cho 9 năm tiếp theo tiền thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp khoa học công nghệ. Đây là hướng dẫn của Bộ Tài chính tại thông tư 03 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 03 hướng dẫn về miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ. Theo đó, miễn 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo cho doanh nghiệp khoa học công nghệ.

Để được miễn, giảm thuế, Bộ Tài chính quy định doanh nghiệp khoa học công nghệ phải đáp ứng các điều kiện. Đó là được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ. 

Dây chuyền sản xuất điện thoại thông minh của một doanh nghiệp tư nhân Việt Nam
Dây chuyền sản xuất điện thoại thông minh của một doanh nghiệp tư nhân Việt Nam

Doanh thu hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học công nghệ đạt tối thiểu 30% trên tổng doanh thu hàng năm. 

Ngoài ra, doanh thu được tạo ra từ dịch vụ có ứng dụng kết quả khoa học công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin là doanh thu từ dịch vụ mới, không bao gồm các dịch vụ đã có trên thị trường.

Bộ Tài chính lưu ý trong thời gian đang được ưu đãi chính sách thuế này, nếu năm nào doanh nghiệp khoa học công nghệ có doanh thu của các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học công nghệ đạt thấp hơn 30% tổng doanh thu năm thì năm đó doanh nghiệp không được miễn, giảm thuế.

Doanh nghiệp khoa học công nghệ phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học công nghệ trong kỳ để được hưởng ưu đãi. 

Về thủ tục, tại thông tư, Bộ Tài chính nêu rõ, doanh nghiệp phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật và nộp thuế theo kê khai.

Doanh nghiệp khoa học công nghệ tự xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi để kê khai vào Bảng kê rồi gửi kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm.

Bộ Tài chính đánh giá chính sách trên nhằm khuyến khích Việt Nam có thêm doanh nghiệp khoa học công nghệ. Như thống kê của Bộ Khoa học và Công nghệ, hiện cả nước mới có hơn 500 doanh nghiệp khoa học công nghệ. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp đủ điều kiện được coi là doanh nghiệp khoa học công nghệ khoảng 5.000 đơn vị. 

Link bài gốc

Tin Cùng Chuyên Mục