Nam Long (NLG) nâng vốn điều lệ vượt 3.800 tỷ đồng

Quỳnh Chi

Nam Long (NLG) phát hành gần 38 triệu cổ phiếu, trong đó dự kiến chia hơn 23,9 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 6,93%; trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỷ lệ 3,62% và phát hành 1,3 triệu cổ phiếu thưởng cho lãnh đạo cấp cao (ESG)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (mã CK: NLG) vừa thông qua nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Trong tổng số gần 38 triệu cổ phiếu phát hành đợt này, Nam Long dự kiến chia hơn 23,9 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông (ESOP) hiện hữu theo tỷ lệ 6,93%; trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỷ lệ 3,62% và phát hành 1,3 triệu cổ phiếu thưởng cho lãnh đạo cấp cao (ESG).

Chi tiết, Nam Long sẽ phát hành gần 24 triệu cổ phiếu mới với tỷ lệ 6,93% để tăng vốn trong khoảng thời gian từ giờ tới cuối năm 2021. Như vậy, với mỗi 100 cổ phiếu đang sở hữu, cổ đông sẽ nhận được thêm 6,93 cổ phiếu mới. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ngoài ra, Nam Long sẽ phát hành thêm gần 12,5 triệu cổ phiếu khác để chia cổ tức năm 2020. Với tỷ lệ phát hành là 3,62%, cứ mỗi 100 cổ phiếu, cổ đông sẽ nhận được thêm 3,62 cổ phiếu mới.

Như vậy, với hơn 345 triệu cổ phiếu đang lưu hành, NLG dự kiến sẽ phát hành thêm gần 12,5 triệu cổ phiếu mới, giá trị theo mệnh giá xấp xỉ 125 tỷ đồng. 

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm nay, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Nguồn vốn của cả hai đợt phát hành là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020. Theo BCTC đã kiểm toán, tính đến thời điểm ngày 31/12/2020, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp là gần 2.132 tỷ đồng.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng công bố sẽ phát hành gần 1,3 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 0,37%, giá phát hành 0 đồng/cp theo chương trình lựa chọn người lao động theo chính sách thưởng khuyến khích dài hạn cho lãnh đạo cấp cao (chính sách ESG).

Theo thông báo, Công ty sẽ phát hành cổ phiếu ESG cho 75 người lao động trong nước, ứng với 66,2% tổng lượng ESG phát hành, còn lại 33,78% sẽ được thưởng cho 2 người lao động nước ngoài. NLG cam kết đảm bảo tuân thủ đúng quy định về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài sau khi kết thúc đợt phát hành.

Tổng cộng, dự kiến sẽ có gần 38 triệu cổ phiếu NLG mới sẽ được phát hành trong năm 2021, vốn điều lệ tăng từ 3.453 tỷ đồng lên khoảng 3.830 tỷ đồng.

Xét về tình hình kinh doanh, trong quý II/2021, NLG ghi nhận doanh thu thuần đạt 400,8 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ năm ngoái. Do giá vốn hàng bán tăng 174% lên mức 284,5 tỷ đồng, dẫn tới lợi nhuận gộp của Công ty giảm 16%, đạt 116,3 tỷ đồng.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2021, NLG đạt lợi nhuận sau thuế hơn 412 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước.

Năm nay, Công ty lên kế hoạch doanh thu dự kiến đạt 4.963 tỷ đồng, tăng 123% so với thực hiện năm 2020; lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 1.367 tỷ đồng, tăng 61%. Như vậy, sau 2 quý đầu năm, Công ty đã hoàn thành lần lượt 12,8% và 30,1% kế hoạch năm.

Tin Cùng Chuyên Mục