Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng lập đường dây nóng, trả lời từng trường hợp vay vốn cụ thể

Hạ Linh

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các chi nhánh tổ chức tín dụng có trách nhiệm xử lý, trả lời rõ ràng về ý kiến của tổ chức tín dụng đối với việc cấp tín dụng cho từng trường hợp cụ thể.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có công văn yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố; các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.

Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng đăng ký với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh về các chương trình tín dụng ngay từ đầu năm; chủ động làm việc trực tiếp với khách hàng nhằm tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật.

Các tổ chức tín dụng thành lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị (điện thoại, email) của người dân và doanh nghiệp; yêu cầu các chi nhánh tổ chức tín dụng có trách nhiệm xử lý, trả lời rõ ràng về ý kiến của tổ chức tín dụng đối với việc cấp tín dụng cho từng trường hợp cụ thể.

Chủ động, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc trong hệ thống; báo cáo chính quyền địa phương, Ngân hàng Nhà nước, các bộ, ngành liên quan về các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền; đề xuất, kiến nghị trong quá trình triển khai thực hiện.

Ngoài ra, Thống đốc cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố (Ngân hàng Nhà nước chi nhánh) triển khai tổ chức hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trên địa bàn trong tháng 2 theo hình thức phù hợp để đối thoại trực tiếp giữa ngân hàng với khách hàng; nắm bắt các khó khăn vướng mắc liên quan đến việc tiếp cận vốn vay ngân hàng để kịp thời xử lý, tháo gỡ.

Các chi nhánh của các tổ chức tín dụng phải tham gia đầy đủ các hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp tại địa phương. 

Về phía Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Thống đốc yêu cầu các cơ quan này chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư, các Sở, ban, ngành và hiệp hội có liên quan tại địa phương rà soát tình hình tiếp cận vốn vay của các doanh nghiệp. Nắm rõ thông tin về các doanh nghiệp không tiếp cận được vốn vay ở ngân hàng nào (doanh nghiệp không đủ điều kiện hay ngân hàng không cho vay) và nguyên nhân không tiếp cận được. Các nội dung này phải được thông tin công khai và làm rõ tại hội nghị kết nối của địa phương.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị (điện thoại, email) của người dân, doanh nghiệp; yêu cầu các ngân hàng thương mại trên địa bàn có trách nhiệm xử lý, trả lời người dân, doanh nghiệp và báo cáo kết quả xử lý về Ngân hàng Nhà nước chi nhánh để tổng hợp gửi về Ngân hàng Nhà nước đăng tải trên cổng Thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước.

Báo cáo kết quả triển khai các nội dung trên phải gửi về Ngân hàng Nhà nước (qua Vụ Tín dụng các ngành kinh tế) trước ngày 28/2/2023 để tổng hợp, báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Tin Cùng Chuyên Mục