Nghịch lý thừa hàng nghìn nhà tái định cư, dân vẫn không đồng ý ở

Nhật Bình

12:41 11/03/2018


Kiểm toán Nhà nước mới đây đã công bố “Báo cáo kiểm toán hoạt động đầu tư xây dựng, mua nhà, đất phục vụ tái định cư và công tác quản lý, bố trí quỹ nhà, đất tái định cư giai đoạn 2016-2020 của TP.Hồ Chí Minh”.
BÌNH LUẬN

loading