Nhà phân phối Mercedes-Benz Haxaco (HAX) sắp thưởng 2,1 triệu cổ phiếu cho cán bộ quản lý, ban điều hành

Giang Phạm

Nguồn vốn phát hành sẽ được trích từ khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối xác định tại báo cáo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2022.

Phát hành 2,1 triệu cổ phiếu thưởng cho lãnh đạo cấp cao

Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco - mã ck: HAX) vừa thông báo ngày 29/9 tới là ngày phát hành 3,5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). Số cổ phiếu này chiếm 3,89% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Trong đó, 2,1 triệu cổ phiếu được phát hành dưới dạng phần thưởng cho ban điều hành và cán bộ quản lý mà không thu phí. Nguồn vốn phát hành sẽ được trích từ khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối xác định tại báo cáo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2022.

Còn lại 1,4 triệu cổ phiếu sẽ phát hành cho cán bộ công nhân viên với mức giá 10.000 đồng/ cổ phiếu, thấp hơn 37% giá cổ phiếu HAX chốt phiên 20/9 là 15.800 đồng/đơn vị. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 20/9 đến ngày 29/9.

Toàn bộ số tiền thu được (14 tỷ đồng) sẽ dùng bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Dự kiến sau đợt phát hành trên, vốn điều lệ HAX tăng từ 899 tỷ đồng lên 934 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế giảm 95% so với cùng kỳ

Về tình hình kinh doanh, tính trong 6 tháng đầu năm, Haxaco ghi nhận 1.789,8 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 44,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán giảm 44% so với cùng kỳ, về mức 1.656 tỷ đồng. Cùng lúc đó, doanh thu từ hoạt động tài chính giảm mạnh về mức 67,5 triệu đồng trong khi cùng kỳ ghi nhận tại 12,3 tỷ đồng. 

Chi phí tài chính tăng gấp 5,6 lần so với cùng kỳ, ghi nhận tại 27 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 10% lên 74 tỷ đồng.

Nhà phân phối Mercedes-Benz Haxaco (HAX) sắp thưởng 2,1 triệu cổ phiếu cho cán bộ quản lý, ban điều hành - Ảnh 1

Kết quả là, lợi nhuận trước thuế của HAX tính lũy kế 6 tháng đạt 10,1 tỷ đồng, giảm 94% so với con số 169,2 tỷ đồng ở cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 6,23 tỷ đồng, giảm 95% so với cùng kỳ. 

Theo giải trình của HAX, nền kinh tế trong nước cũng như thế giới hiện đang gặp nhiều khó khăn, cần thời gian phục hồi và tăng trưởng trở lại, do đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu tiêu dùng xe ô tô phân khúc cao cấp, dẫn đến số lượng xe bán ra trong 6 tháng đầu năm giảm so cùng kỳ.

Năm 2023, công ty đặt kế hoạch tổng lợi nhuận trước thuế công ty mẹ là 310 tỷ đồng, gần như đi ngang so với thực hiện năm 2022. Với kết quả này, HAX mới thực hiện được hơn 6% mục tiêu lợi nhuận sau nửa đầu năm.

Tại thời điểm ngày 30/6/2023, tổng tài sản của HAX đạt gần 1.615,6 tỷ đồng, giảm 37,3% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 59% so với đầu năm, còn 65,4 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng giảm 42%, lùi về 149,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hàng tồn kho của HAX lùi về 404,2 tỷ đồng, giảm 62% so với đầu năm; chủ yếu là hàng hóa với 305,5 tỷ đồng, tiếp đến là nguyên liệu, vật liệu với 97,4 tỷ đồng.

Cuối kỳ, tổng nợ phải trả của công ty giảm mạnh hơn tài sản, với mức giảm 71% so với hồi đầu năm, xuống còn 460,4 tỷ đồng. Trong đó, công ty chỉ vay ngắn hạn với 301,8 tỷ đồng, giảm 74% so với hồi đầu năm, khoản nợ trái phiếu 179,9 tỷ đồng không còn ghi nhận do đã chuyển đổi thành cổ phiếu.

Tin Cùng Chuyên Mục