Nhựa Tiền Phong (NTP) dự chi 65 tỷ đồng trả cổ tức đợt cuối năm 2022

Linh An

Dự kiến, cổ đông của NTP sẽ nhận được tiền trả cổ tức vào tài khoản ngày 9/6. 

Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (mã ck: NTP) mới đây cho biết, ngày 01/06 tới sẽ là ngày giao dịch không hưởng quyền của đợt chia cổ tức bằng tiền mặt thứ 2 của năm 2022. Tỷ lệ trả cổ tức đợt này là 5%, điều đó có nghĩa mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng.

Với 129,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến NTP sẽ cần chi gần 65 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Dự kiến, cổ đông của NTP sẽ nhận được tiền trả cổ tức vào tài khoản ngày 9/6. 

Đây là đợt trả cổ tức cuối cùng năm 2022 của NTP. Trước đó, doanh nghiệp đã trả cổ tức đợt 1/2022 với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt, với số tiền chi trả là 194,3 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số tiền mà Công ty Nhựa Tiền Phong đã dùng trả cổ tức năm 2022 là 259 tỷ đồng. Năm 2023, NTP dự kiến chia cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 20% bằng tiền mặt.

Về kết quả kinh doanh, trong 3 tháng đầu năm 2023, doanh thu của NTP ghi nhận 1.299 tỷ đồng, tăng 19,8% so với quý I/2022. 

Trong kỳ, doanh thu tài chính sụt giảm 58% nhưng chi phí tài chính và chi phí bán hàng lại tăng lần lượt 70,4% và 80% lên 45,5 tỷ đồng và 162,7 tỷ đồng. Cùng với đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 26,5% lên 39,1 tỷ đồng.

Khấu trừ chi phí, NTP ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm 21%, về 118,3 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý I/2023 của NTP
Kết quả kinh doanh quý I/2023 của NTP

Năm 2023, công ty đưa ra mục tiêu 5.875 tỷ đồng doanh thu, tăng 3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 535 tỷ đồng, giảm 5% so với năm 2022. Với 135,4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, Nhựa Tiền Phong đã hoàn thành 25% chỉ tiêu về lợi nhuận và đạt 22% kế hoạch doanh thu. 

Tính tới ngày 31/3/2023, tổng cộng nguồn vốn của NTP là 5.309 tỷ đồng, tăng 5% so với hồi đầu năm. Tính riêng tài sản ngắn hạn là 3.329 tỷ đồng, trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 988,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tiền gửi ngân hàng của NTP tăng mạnh, chủ yếu là tiền gửi không kỳ hạn ở mức 969 tỷ đồng, gấp hơn 7 lần đầu năm; tiền gửi có kỳ hạn là 10,1 tỷ đồng, đây là khoản đầu năm không ghi nhận.Hàng tồn kho giảm 19% so với đầu năm, xuống 1.228,9 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Nhựa Tiền Phong tính đến cuối quý I/2023 là hơn 2.360 tỷ đồng Trong đó, tổng nợ vay là 1.461 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay ngắn hạn.

Vốn chủ sở hữu của công ty đạt 2.949,1 tỷ đồng trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 630 tỷ đồng.

Đề cập thêm đến kế hoạch kinh doanh năm 2023, NTP cho biết sẽ đầu tư gần 162 tỷ đồng máy móc thiết bị mới, đầu tư xây dựng cơ bản và dự phòng cho năm 2023.

Nhựa Tiền Phong (NTP) dự chi 65 tỷ đồng trả cổ tức đợt cuối năm 2022 - Ảnh 1

Trong đó, Nhựa Tiền Phong dự kiến dùng 115,6 tỷ đồng đầu tư máy móc thiết bị mới; 41,3 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ bản; dự phòng 5 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục