Ninh Thuận: Phấn đấu đến năm 2030 toàn tỉnh có 19 cụm công nghiệp

Lê Nam

Theo Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ninh Thuận sẽ đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư, phấn đấu đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh có 19 cụm công nghiệp với tổng diện tích là 770,04 ha.

Ninh Thuận: Phấn đấu đến năm 2030 toàn tỉnh có 19 cụm công nghiệp

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 10/11/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu tổng quát phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Ninh Thuận trở thành tỉnh có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm trung bình cao của cả nước, phát triển năng động, nhanh và bền vững với kinh tế biển, kinh tế đô thị là động lực tăng trưởng; phát triển trọng tâm tại khu vực phía Nam tỉnh tạo tiền đề cơ sở hình thành Khu kinh tế ven biển;

Có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, có khả năng chống chịu cao với thiên tai, dịch bệnh và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu đặc biệt là nguồn tài nguyên nước cần được đảm bảo nhu cầu sử dụng, điều hòa, phân phối hợp lý đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc.

Đặc biệt chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư có nguồn lực tài chính, công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại; ưu tiên thu hút vào các ngành có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, mang lại giá trị gia tăng cao, tăng nhanh tỉ lệ lấp đầy, nâng cao hiệu quả kinh tế các khu công nghiệp đã thành lập.

Đồng thời, Ninh Thuận đặt mục tiêu phát triển theo chiều sâu các khu công nghiệp có tính cạnh tranh quốc gia và quốc tế và đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp. Tiếp tục phát triển 3 khu công nghiệp hiện có và 1 khu công nghiệp thành lập mới với tổng diện tích 1.682 ha.

Về phương án phát triển cụm công nghiệp, Ninh Thuận dự kiến thành lập mới 11 cụm công nghiệp với tổng diện tích là 515,28 ha khi đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định về cụm công nghiệp.

Ninh Thuận phấn đấu đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh có 19 cụm công nghiệp với tổng diện tích là 770,04ha.

Tin Cùng Chuyên Mục