Quốc hội duyệt đầu tư hơn 1.900 tỷ đồng xây đường kết nối Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Thuận

Thiên Hương

Dự án được thực hiện từ năm 2023 đến hết năm 2027 với tổng mức đầu tư khoảng 1.930 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu dự án có tính chất liên kết vùng là 1.000 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách địa phương là 930 tỷ đồng.

Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội diễn ra vào ngày 20/6 đã thảo luận về dự án Đầu tư đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận, với 471/472 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Dự án thực hiện trên địa bàn 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa với quy mô đầu tư khoảng 56,9 km đường cấp III miền núi, tốc độ thiết kế là 60km/h. Đoạn qua địa hình khó khăn, hiểm trở, độ dốc cao, gấp khúc tốc độ thiết kế là 40km/h; 2 làn xe, tổng chiều rộng nền 9m, mặt đường rộng 6m, lề đường 2 bên 3m (gia cố lề mỗi bên 1m).

Với hình thức đầu tư công, sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án khoảng 1.930 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu dự án có tính chất liên kết vùng là 1.000 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách địa phương là 930 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2023 đến hết năm 2027.

Quốc hội đồng ý chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng khoảng 75,58ha để thực hiện dự án (đất rừng, rừng phòng hộ đầu nguồn khoảng 27,07ha; đất rừng, rừng đặc dụng khoảng 32,88ha; và đất rừng, rừng sản xuất khoảng 15,63ha).

Khi hoàn thành, dự án sẽ phá tính độc đạo cho của đường tỉnh lộ 9, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh của tỉnh Khánh Hoà. Đồng thời, dự án cũng giúp tăng kết nối địa phương này với Ninh Thuận và Lâm Đồng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội giữa 3 tỉnh.

Tin Cùng Chuyên Mục