Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (TAR) bị phạt và truy thu thuế hơn 3,8 tỷ đồng

An Chi

Công ty đã khai sai dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân phải nộp năm 2018 đến năm 2021. Đồng thời, công ty cũng khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng phải nộp tháng 8/2019 đến tháng 12/2021.

CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (mã CK: TAR) vừa công bố thông tin về quyết định xử lý vi phạm hành chính về thuế. của Cục thuế Thành phố Cần Thơ ngày 30/12/2022.

Cụ thể, công ty đã khai sai dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân phải nộp năm 2018 đến năm 2021. Đồng thời, công ty cũng khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng phải nộp tháng 8/2019 đến tháng 12/2021.

Tổng số tiền phạt và truy thu lên đến hơn 3,8 tỷ đồng.

Mới đây, TAR dự kiến phát hành hơn 7,1 triệu cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới). Ngày chốt danh sách là 11/11.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là gần 71,2 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2021.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 của TAR ghi nhận với kết quả doanh thu thuần gần 490 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ. Giá vốn cũng giảm 30%. Lợi nhuận gộp giảm 46%, thu về hơn 38,4 tỷ đồng. Biên lãi gộp thu hẹp từ 9,7% xuống 7,8%.

Trong kỳ, việc tăng lãi vay khiến chi phí tài chính của Công ty tăng 30%, lên gần 22.8 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu tài chính chỉ còn gần 400 triệu đồng, giảm 72% so với cùng kỳ.

Chi phí bán hàng giảm 17%, còn hơn 8,4 tỷ đồng; trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 10%, lên hơn 5,7 tỷ đồng.

Các yếu tố này khiến lãi ròng quý III/2022 của TAR chỉ còn 830 triệu đồng, giảm 98% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, TAR đem về 2.222 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 14% và lợi nhuận sau thuế hơn 52 tỷ đồng, giảm 9%. Lãi ròng của công ty đạt hơn 46,5 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ.

Năm 2022, TAR đặt mục tiêu với doanh thu thuần 3.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 110 tỷ đồng, tăng 14% so với thực hiện năm 2021. Kết thúc 9 tháng, TAR chỉ mới thực hiện được hơn 47% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đến thời điểm 30/09/2022, TAR đang sở hữu tổng tài sản gần 2.751 tỷ đồng, tăng 37% so với đầu năm. Chênh lệch đáng kể này chủ yếu từ khoản phải thu ngắn hạn tăng 83%, lên hơn 543 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải thu của khách hàng chiếm 453 tỷ đồng (gấp 2,7 lần) và trả trước cho người bán gần 75 tỷ đồng (giảm 21%).

Hàng tồn kho đạt gần 1.451 tỷ đồng, tăng 43%, phần lớn là nguyên vật liệu với gần 1.300 tỷ đồng (tăng 71%), thành phẩm gần 130 tỷ đồng (tăng 35%).

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả tăng 19% so với đầu năm, lên gần 1.570 tỷ đồng. Trong đó, vay nợ thuê ngắn hạn chiếm 87% tổng nợ phải trả, tăng 15%.

Vốn chủ sở hữu gần 1.181 tỷ đồng, tăng 73%; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 232 tỷ đồng, tăng 25%.

 

Tin Cùng Chuyên Mục