"Ông lớn" cá tra Vĩnh Hoàn (VHC) sắp phát hành hơn 3,6 triệu cổ phiếu ESOP với giá thấp hơn 86% giá thị trường

Giang Phạm

Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 5 năm và thời gian nhận tiền mua từ ngày 30/10 đến ngày 7/11/2023.

Phát hành hơn 3,6 triệu cổ phiếu ESOP

Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (mã ck: VHC) mới đây đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). 

Theo đó, tỷ lệ phát hành thêm chiếm 2% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành, điều đó tương đương với khoảng 3,66 triệu cổ phiếu. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 86% so với thị giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/10 tại 71.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 5 năm và thời gian nhận tiền mua từ ngày 30/10 đến ngày 7/11/2023.

Sau năm đầu tiên, tỷ lệ cổ phiếu chuyển nhượng/tổng số cổ phần được nhận sẽ gia tăng lần lượt 20% (12 - 24 tháng), 40% (24 - 36 tháng), 60% (36 - 48 tháng), 80% (48-60 tháng) và 100% (trên 60 tháng).

Lãi bán niên của VHC giảm mạnh 49%

Xét về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo hợp nhất giữa niên độ, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu đạt 4.945 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ.

"Ông lớn" cá tra Vĩnh Hoàn (VHC) sắp phát hành hơn 3,6 triệu cổ phiếu ESOP với giá thấp hơn 86% giá thị trường - Ảnh 1

Lợi nhuận gộp giảm 48,5% so với cùng kỳ năm ngoái xuống mức 964,4 tỷ đồng. Cùng với đó, doanh thu hoạt động tài chính tăng nhẹ lên mức 182,1 tỷ đồng. 

Chi phí bán hàng, chi phí tài chính và chi phí khác đều ghi nhận mức giảm so với cùng kỳ. Dù tiết giảm chi phí nhưng lợi nhuận sau thuế của VHC vẫn giảm  49,6% so với cùng kỳ, lùi về mức 682,3 tỷ đồng.  

Lý giải về kết quả kinh doanh lao dốc, Vĩnh Hoàn cho biết nguyên nhân là do sản lượng bán và giá bán giảm mạnh, lợi nhuận gộp cũng giảm sâu.

Năm 2023, Vĩnh Hoàn đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 11.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế kỳ vọng 1.000 tỷ đồng, giảm lần lượt 13% và 49,4% so với thực hiện năm 2022.

Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm 2023, Vĩnh Hoàn hoàn thành 68% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của VHC là 12.305 tỷ đồng, tăng 6,2% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền, các khoản tương đương với tiền sụt giảm mạnh về mức 185,7 tỷ đồng, giảm 66,4% so với thời điểm đầu năm.

Hàng tồn kho tăng vọt lên hơn 4.060 tỷ đồng, trong khi thời điểm 1/1/2023 chỉ ghi nhận tại 2.817 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả tăng lên 4.061 tỷ đồng, trong khi hồi đầu năm chỉ có 3.888 tỷ đồng; chủ yếu là nợ ngắn hạn với 3.925 tỷ đồng. 

Vay ngắn hạn của VHC tăng 21% lên mức 2.694 tỷ đồng, nợ dài hạn ghi nhận 116 tỷ đồng, giảm so với con số 174 tỷ đồng hồi đầu năm.

Vốn chủ sở hữu của VHC tính đến cuối quý II là 8.244 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 5.952 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục