Ông Nguyễn Đức Dũng đảm nhiệm Chủ tịch HĐQT CTCP Container Việt Nam

Thành Trung

Liên quan đến tình hình nhân sự, ông Tạ Công Thông và bà Ngô Thị Thùy Lương xin rút lại đơn từ nhiệm trước đó.

Vừa qua, HĐQT CTCP Container Việt Nam (VSC) thông qua việc bầu ông Nguyễn Đức Dũng (hiện đang là thành viên HĐQT) giữ chức Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 15/05 thay thế Chủ tịch tiền nhiệm Bùi Minh Hưng.

Ông Nguyễn Đức Dũng (1975) tại Quảng Ninh, được bổ nhiệm thành viên HĐQT VSC từ ngày 09/09/2022. Theo BCQT năm 2023 của VSC, ông Dũng còn giữ vai trò tại CTCP Thành Đức Holding.

HĐQT thông qua việc tiếp nhận và chấp thuận đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 của ông Bùi Minh Hưng kể từ ngày 15/05. Việc từ nhiệm của ông Hưng sẽ được HĐQT trình ĐHĐCĐ gần nhất chấp thuận thông qua. Được biết, ông Hưng xin thôi giữ chức vụ vì lý do cá nhân. Tuy nhiên, ông Hưng sẽ giữ vai trò mới là Chủ tịch Hội đồng chiến lược kinh doanh trực thuộc HĐQT.

Ông Bùi Minh Hưng (1977), trình độ kỹ sư kinh tế vận tải biển. Ông Hưng chính thức trở thành Chủ tịch HĐQT VSC từ ngày 10/03/2023, trước đó ông giữ vai trò Tổng Giám đốc VSC từ ngày 08/09/2021. Hiện tại, ông Hưng còn đang là Chủ tịch HĐQT CTCP Cảng Xanh Vip (VGR) - công ty con do VSC sở hữu trực tiếp 74.35%; thành viên HĐQT CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng (DNL) - công ty do VSC sở hữu trực tiếp 30.9%.

Trong ngày 15/05, HĐQT VSC thông qua việc bà Ngô Thị Thùy Lương xin rút lại đơn từ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 và sẽ trình ĐHĐCĐ gần nhất thông qua.

Cùng với đó, ông Tạ Công Thông (người từng nộp đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT VSC vào ngày 25/03 vì lý do cá nhân) đã nộp đơn xin rút lại đơn từ nhiệm trước đó trong ngày 14/05, vì lý do đã thu xếp được công việc cá nhân.

Tin Cùng Chuyên Mục