Petrolimex (PLX) dự chi 890 tỷ đồng trả cổ tức trong tháng 10, lãi ròng sau soát xét gấp 6,7 lần cùng kỳ

Phúc An

Tính tới ngày 30/06/2023, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp hiện đang là cổ đông lớn nhất của PLX với tỷ lệ sở hữu 75,87% (gần 982 triệu cổ phiếu), dự kiến có thể nhận về 687 tỷ đồng tiền cổ tức từ PLX đợt này.

PLX dự chi 890 tỷ đồng trả cổ tức

Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (Petrolimex, mã ck: PLX) vừa thông báo ngày 22/9 tới là ngày cuối cùng đăng ký chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền. 

Tỷ lệ thực hiện chi trả cổ tức là 7%, điều đó có nghĩa mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ được nhận 700 đồng. Với hơn 1,27 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Petrolimex cần chi khoảng 890 tỷ đồng để hoàn tất đợt trả cổ tức này.

Dự kiến, cổ đông của PLX sẽ được nhận tiền trả cổ tức vào tài khoản tại ngày 10/10/2023.

Tính tới ngày 30/06/2023, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp hiện đang là cổ đông lớn nhất của PLX với tỷ lệ sở hữu 75,87% (gần 982 triệu cổ phiếu), dự kiến có thể nhận về 687 tỷ đồng tiền cổ tức từ PLX đợt này.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của PLX đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức 2022 với tỷ lệ 7% bằng tiền, thấp hơn so với kế hoạch ban đầu là 10%. Như vậy, PLX đã thực hiện đúng kế hoạch cổ đồng đề ra.

Lợi nhuận sau thuế bán niên gấp 5 lần cùng kỳ

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên 2023 sau soát xét của PLX ghi nhận khoản doanh thu thuần đạt 133,1 tỷ đồng, giảm 12,5% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Petrolimex (PLX) dự chi 890 tỷ đồng trả cổ tức trong tháng 10, lãi ròng sau soát xét gấp 6,7 lần cùng kỳ - Ảnh 1
Petrolimex (PLX) dự chi 890 tỷ đồng trả cổ tức trong tháng 10, lãi ròng sau soát xét gấp 6,7 lần cùng kỳ - Ảnh 2

Nửa đầu năm 2023, giá vốn giảm mạnh gần 15%, lùi về 125,6 tỷ đồng, qua đó giúp lãi gộp đạt hơn 7.490 tỷ đồng, tăng 43,1% so với cùng kỳ. 

Chi phí tài chính giảm 9,1% xuống 737,4 tỷ đồng, chủ yếu nhờ giảm lỗ chênh lệch tỷ giá. Chi phí bán hàng tăng 17% lên mức 5.765 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Khấu trừ chi phí, giá vốn, lợi nhuận sau thuế của Petrolimex ghi nhận 1.558,5 tỷ đồng, gấp 5 lần con số ghi nhận cùng kỳ lãi 308,5 tỷ đồng. Lãi ròng đạt 1.432,7 tỷ đồng, gấp 6,7 lần so với nửa đầu năm 2022.

Năm 2023, Petrolimex đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 190.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.228 tỷ đồng. Với 1.902 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, công ty hoàn thành khoảng 59% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của Petrolimex đạt 79.711 tỷ đồng, tăng 7% so với hồi đầu năm. Chiếm tỷ trọng 34% trong cơ cấu tài sản là khoản tiền, tương đương với tiền, và đầu tư tài chính ngắn hạn với 27.166 tỷ đồng.

Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ ghi nhận 15.594 tỷ đồng, giảm 9,5%. Cuối quý II/2023, tổng nợ phải trả của PLX là 51.778,8 tỷ đồng, tăng 10,8% so với đầu năm, trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn với 50.866 tỷ đồng. Trong nợ ngắn hạn, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm 34%, ghi nhận tại 17.338 tỷ đồng.

Vay và nợ thuê tài chính dài hạn giảm so với hồi đầu năm, còn 760 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu cuối quý II/2023 ghi nhận là 27.933 tỷ đồng, trong đó có 2.792,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Tin Cùng Chuyên Mục