Pháp lý giữa sổ đỏ và 'sổ hồng mới' có gì khác nhau?

Trần Sơn

Hiện nay có 3 loại giấy chứng nhận được lưu hành trong cả nước, gồm: (Sổ đỏ, sổ hồng cũ, sổ hồng mới). Tuy nhiên, nhiều người vẫn nhầm lẫn bản chất của từng loại sổ.

Trong luật đất đai của nhà nước không có khái niệm "sổ đỏ" hoặc "sổ hồng". Mà sổ đỏ và sổ hồng là cách gọi dân gian của người dân được dùng để chỉ giấy chứng nhận về nhà đất dựa theo màu sắc.

Trước ngày 10/12/2009 Nhà nước ban hành 2 loại giấy chứng nhận là sổ hồng và sổ đỏ.

Cụ thể như sau:

Sổ đỏ là Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, có bìa màu đỏ nên hay gọi là sổ đỏ được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Sổ hồng là Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sở hữu đất ở, có bìa màu hồng nên hay gọi là sổ hồng được Bộ Xây dựng ban hành.

Pháp lý giữa sổ đỏ và sổ hồng có giá trị như nhau.
Pháp lý giữa sổ đỏ và sổ hồng có giá trị như nhau.

Sau ngày 10/12/2009, khi nghị định 88/2009/NĐ-CP có hiệu lực. Hai loại sổ trên đã hợp nhất thành 1 giấy chứng nhận mới được gọi là Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được áp dụng trong phạm vi cả nước đối với mọi loại đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Do Bộ Tài Nguyên - Môi Trường ban hành, có bìa màu hồng nên vẫn thường gọi là sổ hồng. Tuy hợp nhất thành 1, nhưng 2 loại sổ trên vẫn được sử dụng cho đến tận ngày nay, có giá trị pháp lý tương đương và không bắt buộc cấp đổi sang mẫu Sổ Hồng mới.

Theo Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành kế thừa tên gọi giấy chứng nhận mới. Cụ thể, Khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai 2013 nêu: "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất”.

Giá trị sổ đỏ và sổ hồng

Về giá trị pháp lý, cả sổ đỏ và sổ hồng đều có giá trị như nhau, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất, sở hữu nhà đất.

Sổ đỏ cũ có bắt buộc đổi sang sổ hồng mới?

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 97, Luật Đất đai 2013, sổ đỏ cấp trước ngày 10/12/2009 vẫn có giá trị pháp lý, và không phải đổi sang sổ hồng. Trường hợp chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có nhu cầu đổi thì đổi sang sổ hồng mới.

Tin Cùng Chuyên Mục