PV Chem (PVC) muốn phát hành 50 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng

Linh Anh

Công ty sẽ phát hành 10 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 5:1 và 40 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 5:4.

Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ dầu khí (PVChem - mã CK: PVC) sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Hà Nội vào ngày 26/4 tới.

Năm 2023, PVChem đặt kế hoạch tổng doanh thu là 2.500 tỷ đồng, giảm 15,4% so với kết quả năm 2022. Lợi nhuận sau thuế kỳ vọng tăng gần 8% lên 29,4 tỷ đồng. Công ty cũng dự kiến chia cổ tức năm nay với tỷ lệ 4% bằng tiền mặt, tương đương 400 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, trong tài liệu trình cổ đông sắp tới có tờ trình về phương án phát hành 50 triệu cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng.

Trong đó, công ty sẽ phát hành 10 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 5:1 từ quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm ngày 31/12/2022 trên báo cáo tài chính công ty mẹ.

Đồng thời, công ty cũng dự kiến phát hành 40 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 5:4, điều đó có nghĩa, mỗi cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được mua thêm 4 cổ phiếu mới. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Hiện giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu PVC trên báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm toán tại ngày 31/12/2022 là 14.035 đồng/cổ phiếu.

Nếu phát hành cổ phiếu thành công, công ty dự kiến sẽ thu về 400 tỷ đồng. Số tiền dự kiến thu được sẽ được góp vốn vào đơn vị thành viên, góp vốn thành lập hai công ty và bổ sung vốn lưu động.

PV Chem (PVC) muốn phát hành 50 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng - Ảnh 1

Kế hoạch tăng vốn lên 1.000 tỷ đồng đã được Hội đồng quản trị thông qua năm 2022.

Sau đó đến tháng 6/2022, Hội đồng quản trị đã có quyết định rút hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước do phải cập nhật và hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.

Tin Cùng Chuyên Mục