Quảng Nam thưởng Tết Nguyên đán 2021 cao nhất hơn 630 triệu đồng

Nhà đầu tư

Mức thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tại Quảng Nam thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là hơn 630 triệu đồng/người.

Sở Lao động, thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Quảng Nam vừa có báo cáo về tình hình thưởng Tết Nguyên đán 2021 đối với công nhân, người lao động trên địa bàn.

Theo đó, có 59/69 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho 13.660 lao động. Mức thưởng bình quân chung của các doanh nghiệp đạt 5.750.000 đồng/người thấp hơn mức thưởng bình quân Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 gần 18%.

Trong đó, mức thưởng bình quân cao nhất thuộc về doanh nghiệp dân doanh với mức thưởng 7.650.000 đồng/người; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với mức thưởng 6.250.000 đồng/người; công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ mức thưởng bình quân 6.150.000 đồng/người; công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước với mức thưởng bình quân 2.950.000 đồng/người.

Quảng Nam thưởng Tết Nguyên đán 2021 cao nhất hơn 630 triệu đồng. Ảnh: Thaco.
Quảng Nam thưởng Tết Nguyên đán 2021 cao nhất hơn 630 triệu đồng. Ảnh: Thaco.

Mức thưởng cao nhất thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với mức 630.450.000 đồng/người; doanh nghiệp dân doanh với mức thưởng 136.000.000 đồng/người; công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ mức thưởng cao nhất 18.700.000 đồng/người; công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước với mức thưởng cao nhất 3.600.000 đồng/người. 

Mức thưởng thấp nhất: công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ mức thưởng thấp nhất đạt 3.000.000 đồng/người; công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước mức thưởng thấp nhất đạt 2.000.000 đồng/người; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với mức thưởng thấp nhất 1.000.000 đồng/người; doanh nghiệp dân doanh mức thưởng thấp nhất đạt 200.000 đồng/người.

Ngoài ra, có 50/69 doanh nghiệp có hỗ trợ khoảng 25.000 người lao động bằng hiện vật như: quà Tết, hỗ trợ tiền tàu, xe… trong dịp Tết Dương lịch 2021 và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, mức hỗ trợ bình quân 500.000 đồng/người. 

Link bài gốc

Tin Cùng Chuyên Mục