Quảng Ngãi: Ra "tối hậu thư" 4 tháng với chủ đầu tư khu đô thị hơn 2.000 tỷ đồng

Theo Nam Phong/Trí Thức Trẻ

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có ý kiến​ chỉ đạo liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu đô thị công nghiệp Dung Quất.

Theo đó, đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 44ha bổ sung giai đoạn 1A của dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất, yêu cầu Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt khẩn trương ký Hợp đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng, đo đạc, cắm mốc, chỉnh lý bản đồ cho toàn bộ khu đất 44ha bổ sung giai đoạn 1A của dự án với Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất trước ngày 05/12/2018 và cam kết chịu trách nhiệm việc ứng kinh phí để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng.

UBND tỉnh yêu cầu chậm nhất đến ngày 10/12/2018, Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt có trách nhiệm chuyển đủ kinh phí bồi thường phần diện tích 30ha theo phương án đã được UBND huyện Bình Sơn phê duyệt để sớm chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân. Giao UBND huyện Bình Sơn phối hợp với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi tổ chức hoàn thành công tác bồi thường, GPMB đối với phần diện tích 30ha này trước ngày 31/3/2019.

Quảng Ngãi: Ra

Về thủ tục hồ sơ đã được xác lập trước đây theo chủ trương bồi thường tạo quỹ đất sạch, nay đã có quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại điểm b khoản 1 Công văn số6627/UBND-CNXD ngày 29/10/2018.

Về việc hoàn trả kinh phí bồi thường khoảng 123 tỷ đồng để tiếp nhận 100,4ha đã thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt phải hoàn trả kinh phí bồi thường, GPMB khoảng 123 tỷ đồng cho ngân sách tỉnh. Ngay sau khi Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt hoàn trả 123 tỷ đồng cho ngân sách tỉnh, giao Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi làm thủ tục bàn giao 100,4ha mặt bằng cho Nhà đầu tư để triển khai thực hiện dự án.Sau ngày 31/3/2019

Chậm nhất đến ngày 31/3/2019, nếu Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt không thực hiện việc hoàn trả 123 tỷ đồng cho ngân sách tỉnh thì giao Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi lập thủ tục trình UBND tỉnh tổ chức đấu giá quyền thuê đất phần diện tích này theo quy định.

Theo tìm hiểu, dự án có vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng trong giai đoạn 1, hứa hẹn là cú hích cho hạ tầng Khu kinh tế Dung Quất và các đô thị phía Bắc Quảng Ngãi, vươn tầm phủ sóng lan rộng sang cả Khu kinh tế Chu Lai, phía Nam tỉnh Quảng Nam, cũng đang quy hoạch thành đô thị vùng.

Toàn bộ Dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất được định hướng phát triển với tổng diện tích là 1.303 ha, gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn I 319 ha, Giai đoạn II: 984 ha. Vị trí cụ thể đã được Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất thống nhất (Văn bản số 895/BQL-QLQH&XD ngày 7 tháng 7 năm 2016).

Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt đề xuất trước mắt sẽ tập trung phát triển giai đoạn I với quy mô 319 ha đất để phát triển khu công nghiệp và dịch vụ. Các giai đoạn phát triển tiếp theo sẽ được chủ đầu tư nghiên cứu và đề xuất cụ thể trước khi tiến hành triển khai.

Tin Cùng Chuyên Mục