Quý I/2024: Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn (SMA) báo lỗ gần 8,2 tỷ đồng, ngừng chia cổ tức theo kế hoạch ban đầu

Thành Trung

Theo kế hoạch ban đầu, SMA dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3,5% (350 đồng/cp), ngày đăng ký cuối cùng là 15/05 và chi trả vào ngày 27/05.

CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn (SMA) mới công bố BCTC Quý I/2024. Về tình hình kinh doanh, SMA báo lỗ ròng gần 8,2 tỷ đồng (khoản lỗ cùng kỳ năm 2023 là 5,2 tỷ đồng). 

SMA cho biết, ngành sản xuất kinh doanh chính của công ty là sản xuất điện năng, chủ yếu dựa vào sự biến đổi của khí hậu và thời tiết. Trong Quý I/2024, lưu lượng nước về hồ chỉ đạt trung bình 1.28 m3/s, thấp hơn trung bình 1.72 m3/s của cùng kỳ. Sản lượng phát điện là hơn 1,5 triệu kWh (chỉ đạt gần 79% so với cùng kỳ), doanh thu điện hơn 4 tỷ đồng (giảm 22% so với cùng kỳ), chi phí tài chính 4,6 tỷ đồng (tăng gấp 3,3 lần so với cùng kỳ).

Với kết quả như trên, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối Quý I/2024 của SMA đã lỗ gần 8,2 tỷ đồng.

Đây có lẽ cũng là một phần lý do khiến SMA thông báo hủy ngày chốt danh sách cổ đông thanh toán cổ tức năm 2023, dù trước đó công ty đã vạch ra kế hoạch.

Theo kế hoạch ban đầu, SMA dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3,5% (350 đồng/cp), ngày đăng ký cuối cùng là 15/05 và chi trả vào ngày 27/05. Với số lượng gần 20,4 triệu cp, SMA cần chi ra hơn 7,1 tỷ đồng cho đợt cổ tức này, nguồn trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023.

Tin Cùng Chuyên Mục