Sau gần 30 năm gắn bó, Chủ tịch Thuduc House Lê Chí Hiếu từ chức

Giang Phạm

Bên cạnh việc từ nhiệm tại Thuduc House, vị này còn đề nghị Hội đồng quản trị Thuduc House bầu lại chức danh chủ tịch, bầu bổ sung thành viên Hội đồng cổ đông trong kỳ họp cổ đông gần nhất.

Ngày 8/2, Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House - mã CK: TDH) vừa cho biết đã nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch và rút khỏi Hội đồng quản trị của ông Lê Chí Hiếu. Lý do ông Hiếu đưa ra là do tình hình sức khỏe không được tốt.

Bên cạnh việc từ nhiệm tại Thuduc House, vị này còn đề nghị Hội đồng quản trị Thuduc House bầu lại chức danh chủ tịch kể từ ngày 8/2, bầu bổ sung thành viên Hội đồng cổ đông trong kỳ họp cổ đông gần nhất; đồng thời thay đổi người đại diện phần vốn của Thuduc House tại công ty Fideco và Lộc Phúc An.

Ông Lê Chí Hiếu sinh năm 1957 và có trình độ tiến sĩ quản trị kinh doanh. Ông làm Giám đốc Công ty quản lý & phát triển nhà Thủ Đức giai đoạn từ 1994 đến năm 2001.

Sau đó, ông Hiếu được bổ nhiệm lên làm chủ tịch Thuduc House kể từ 2001 đến nay. Như vậy, ông đã chính thức rời khỏi công ty bất động sản này sau gần 30 năm gắn bó.

Thời gian gần đây, Thuduc House gặp khủng hoảng về nhân sự cũng như các vấn đề liên quan đến tài chính. Trong tháng 11 và 12/2021, Hội đồng quản trị đã miễn nhiệm ba nhân sự là ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh và ông Đinh Thành Lê khỏi thành viên Hội đồng quản trị.

Với sự rút lui của ông Hiếu, Hội đồng quản trị hiện chỉ còn 4 nhân sự là ông Dương Ngọc Hải, ông Đàm Mạnh Cường, ông Tạ Chí Cường và ông Lữ Minh Sơn. Những thành viên này vừa mới được bổ nhiệm vào tháng 12/2021.

Tin Cùng Chuyên Mục