AIA Việt Nam

Chu Thị Hương Loan - Giám đốc Văn phòng AIA GA Hà Nội 12: “Khẩn tốc tiêm phòng vắc xin cho sức khỏe tài chính thời Covid-19!”

Chu Thị Hương Loan - Giám đốc Văn phòng AIA GA Hà Nội 12: “Khẩn tốc tiêm phòng vắc xin cho sức khỏe tài chính thời Covid-19!”

“Khi tâm khởi thì trùng trùng duyên khởi”. Trải qua một khoảng thời gian dịch Covid-19 kéo dài, bà Chu Thị Hương Loan – Giám đốc Văn phòng AIA GA Hà Nội 12 chi nhánh Linh Đàm cùng đội ngũ nhân viên đã lên kế hoạch, “mài kinh sử” để có giải pháp tiêm phòng vắc xin kịp thời cho sức khỏe tài chính, ...
AIA NEO: Mô hình làm việc lí tưởng

AIA NEO: Mô hình làm việc lí tưởng

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam vừa khai trương Văn phòng Tổng Đại lý bảo hiểm ( VPTĐLBH) Phú Minh Lâm GA Hà Nội 12 tại quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội. Đây là văn phòng theo mô hình mới NEO – mô hình văn phòng làm việc lí tưởng.