BIDV

Nợ xấu ngân hàng tăng nhanh

Nợ xấu ngân hàng tăng nhanh

Cuối quý III có tới 13/17 ngân hàng niêm yết ghi nhận tỷ lệ nợ xấu tăng lên, trong đó có nhà băng nợ nhóm 5 tăng gấp đôi so với đầu năm.
BIDV sẽ bán 17,65% cổ phần cho KEB Hana Bank của Hàn Quốc

BIDV sẽ bán 17,65% cổ phần cho KEB Hana Bank của Hàn Quốc

Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của BIDV sẽ tăng lên mức 40.220 tỷ đồng, cổ đông Nhà nước sẽ giảm tỷ lệ sở hữu về 80,99%, cổ đông nước ngoài chiếm 15% và cổ đông ngoài nhà nước khác là 4,01%.