Giá bất động sản

Giá bất động sản sẽ sớm bật tăng trở lại?

Giá bất động sản sẽ sớm bật tăng trở lại?

Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản dự báo sẽ có sự thay đổi nhờ các chính sách mới được ban hành, do đó khó khăn sẽ qua nhanh và giá bất động sản sẽ sớm tăng trở lại.
Shark Hưng: Nhiều người luôn nghĩ bất động sản chỉ lên giá, chứ không xuống giá, nhưng quan niệm này cần suy nghĩ lại!

Shark Hưng: Nhiều người luôn nghĩ bất động sản chỉ lên giá, chứ không xuống giá, nhưng quan niệm này cần suy nghĩ lại!

Theo phân tích của công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), tín dụng cho vay bất động sản sẽ bị siết chặt từ 2019. Chủ trương của cơ quan quản lý nhà nước là sẽ hướng nguồn vốn vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đồng thời là giảm nguồn vốn vào lĩnh vực phi sản xuất, có rủi ro cao.