Hãng Bamboo Airways

Xem xét cấp lại giấy phép kinh doanh cho Bamboo Airways

Xem xét cấp lại giấy phép kinh doanh cho Bamboo Airways

Bộ Giao thông Vận tải có nhiệm vụ xem xét hồ sơ của Bamboo Airways sau khi hãng có một số thay đổi về vốn điều lệ, số lượng tàu bay... trước khi cấp lại giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không.