HD Bank

HDBank không còn là cổ đông lớn của OGC

HDBank không còn là cổ đông lớn của OGC

Từ 9/10, HDBank không còn là cổ đông lớn của công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương (OGC), đây là lượng cổ phiếu HDBank nhận về từ việc xử lý nợ.
HDBank huy động 2.000 tỷ đồng trái phiếu

HDBank huy động 2.000 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng phát hành trái phiếu cho 2 doanh nghiệp tổng giá trị 2.000 tỷ đồng. HDBank được cổ đông thông qua phát hành 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế và 10.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi tại Việt Nam hoặc nước ngoài.