Hòa Phát

Tàu Harmony của Hòa Phát hoàn thành chở 80.000 tấn than về Dung Quất

Tàu Harmony của Hòa Phát hoàn thành chở 80.000 tấn than về Dung Quất

Mới đây, tàu The Harmony của Công ty cổ phần Vận tải biển Hòa Phát đã hoàn thành chở hơn 80.000 tấn than từ Australia về Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là chuyến đi, hải trình đầu tiên của tàu The Harmony sau khi về với Hòa Phát.
Chủ tịch Hòa Phát: Quý II lãi kỷ lục 2.700 tỷ đồng

Chủ tịch Hòa Phát: Quý II lãi kỷ lục 2.700 tỷ đồng

Tập đoàn đang trong quá trình thực hiện pháp lý để xin triển khai dự án Khu liên hợp Dung Quất giai đoạn 2. Hòa Phát sẽ chia cổ tức tỷ lệ 25% trong 2019 và 20% trong năm 2020, phần đầu trả một phần bằng tiền mặt. Tập đoàn ước lãi hơn 5.000 tỷ đồng trong 6 tháng.