Kinh tế xã hội

Những dấu ấn đậm nét trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh Hưng Yên

Những dấu ấn đậm nét trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh Hưng Yên

Với việc thống nhất quan điểm chỉ đạo, điều hành và linh hoạt các giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn, tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý Nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2022, kinh tế - xã hội của Hưng Yên tiếp tục phục hồi và phát triển, nhiều ...
Thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh): Phục hồi mạnh mẽ sau dịch bệnh

Thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh): Phục hồi mạnh mẽ sau dịch bệnh

Trong 9 tháng đầu năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, TP. Bắc Ninh đã nỗ lực hoàn thành những mục tiêu được đề ra, một số lĩnh vực kinh tế - xã hội của thành phố vẫn tiếp tục duy trì ổn định và đạt được những kết quả tích cực…
Thành phố Bắc Ninh: Tầm vóc mới, diện mạo mới

Thành phố Bắc Ninh: Tầm vóc mới, diện mạo mới

Sau nhiều năm tập trung phát triển kinh tế - xã hội, diện mạo của thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã có những thay đổi tích cực, theo hướng xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Đặc biệt, sự đột phá trong năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022 về xây dựng đô thị đã mang lại cho thành phố một vóc dáng mới.