Những dấu ấn đậm nét trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh Hưng Yên

Thanh Tâm

Với việc thống nhất quan điểm chỉ đạo, điều hành và linh hoạt các giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn, tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý Nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2022, kinh tế - xã hội của Hưng Yên tiếp tục phục hồi và phát triển, nhiều chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Kinh tế phục hồi và tăng trưởng nhanh

Trong những tháng đầu năm 2022, dù tình hình trong nước, khu vực và thế giới tiếp tục có nhiều khó khăn và diễn biến phức tạp song với mục tiêu tạo môi trường ổn định, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, đảm bảo an sinh xã hội, tỉnh Hưng Yên đã đạt được kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực.

Cụ thể, kinh tế của tỉnh phục hồi và tăng trưởng nhanh, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt 13,4%, đây là mức tăng cao nhất trong vòng 12 năm trở lại đây. Tăng trưởng của từng ngành đều vượt kế hoạch đề ra, trong đó: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,5%; Giá trị sản xuất xây dựng tăng 41,52%; Giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ tăng 19,32%; Nông nghiệp, thủy sản duy trì mức tăng trưởng 2,5%.

Những dấu ấn đậm nét trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh Hưng Yên - Ảnh 1

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng gia tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ; GRDP bình quân đầu người 102,3 triệu đồng, đạt 107,68% kế hoạch, tăng 16,1% so với năm 2021; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 57.618 tỷ đồng, tăng 45,53% so năm 2021; Năng suất lao động ước đạt 196 triệu đồng/lao động, tăng 11,8% so với năm 2021.

Đáng chú ý, thu ngân sách của tỉnh tăng đột biến. Tổng thu ngân sách năm 2022 ước đạt 50.850 tỷ đồng, đạt 260,4% dự toán, tăng 2,67 lần so với năm 2021; Tổng chi ngân sách 16.069,6 tỷ đồng, đạt 88,6% dự toán.

Những dấu ấn đậm nét trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh Hưng Yên - Ảnh 2

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng nhiều dự án phát triển kết cấu hạ tầng, khu đô thị, dự án sản xuất kinh doanh lớn, trọng điểm vẫn được đẩy nhanh tiến độ đầu tư; Giải ngân vốn đầu tư công đạt khá. Các hoạt động quản lý tài nguyên môi trường, khoa học và công nghệ được tăng cường; Các lĩnh vực văn hoá, y tế, giáo dục và chính sách an sinh xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm; Cải cách hành chính tiến bộ vượt bậc. Quốc phòng, quân sự địa phương được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai nghiêm túc, hiệu quả.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên và các đại biểu khảo sát thực địa tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội đoạn qua địa bàn tỉnh
Đồng chí Đinh Tiến Dũng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên và các đại biểu khảo sát thực địa tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội đoạn qua địa bàn tỉnh

Bên cạnh những mặt tích cực, trong quá trình phát triển, Hưng Yên vẫn còn hạn chế. Đó là sản xuất nông nghiệp còn tiềm ẩn nhiều rủi ro; Chăn nuôi còn gặp nhiều khó khăn hay giá trị gia tăng trong sản phẩm chăn nuôi còn thấp; Công tác kiểm soát an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường còn gặp khó khăn; Một số địa phương còn chủ quan trong công tác xây dựng phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhà gặp khó khăn trong việc hồi phục hoạt động sản xuất kinh doanh sau đại dịch Covid-19; Hoạt động xúc tiến mở rộng thị trường du lịch còn hạn chế, sản phẩm du lịch thiếu chuyên nghiệp. Bên cạnh đó là một số hạn chế trong tiến độ thi công công trình, công tác thủ tục hành chính, cơ sở vật chất trường học, tuyển chọn giáo viên các cấp cũng như công tác hướng nghiệp cho học sinh, tình trạng vật tư y tế…

Đồng chí Đinh Tiến Dũng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên và các đại biểu khảo sát thực địa tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội đoạn qua địa bàn tỉnh
Đồng chí Đinh Tiến Dũng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên và các đại biểu khảo sát thực địa tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội đoạn qua địa bàn tỉnh

Quyết tâm phát triển vững mạnh toàn diện

Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của tỉnh Hưng Yên. Dự báo tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục diễn biến khó lường, kinh tế thế giới tiềm ẩn nguy cơ suy thoái, thị trường trong nước còn nhiều yếu tố bất lợi sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023.

Trong bối cảnh đó, Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên tiếp tục củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết, tập trung trí tuệ, phát huy nội lực, tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài, quyết tâm vượt qua những khó khăn thách thức nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2023.

Những dấu ấn đậm nét trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh Hưng Yên - Ảnh 3

Theo đó, Hưng Yên quyết tâm thực hiện mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, với GRDP tăng 9%; GRDP bình quân đầu người 112 triệu đồng; Thu ngân sách trên địa bàn 22.921 tỷ đồng; Tạo việc làm mới cho 2,4 vạn lao động; Tỷ lệ lao động qua đào tạo 69%; Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,6%; Thêm 30 khu dân cư kiểu mẫu; 30 xã nông thôn mới nâng cao; 10 xã nông thôn mới kiểu mẫu; Tỷ lệ đô thị hóa đạt 45%...

Để đạt được mục tiêu đó, các cấp, ngành tỉnh Hưng Yên quyết tâm thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với những giải pháp, cơ chế mang tính đột phá, khả thi; Chú trọng việc tạo ra các động lực tăng trưởng mới phù hợp với các đặc điểm, xu thế và điều kiện phát triển trong tình hình mới; Tập trung huy động mọi nguồn lực để phát triển bền vững, toàn diện.

Những dấu ấn đậm nét trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh Hưng Yên - Ảnh 4

Nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 là rất nặng nề, song với tinh thần chủ động, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh Hưng Yên đã và đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2023, tiến tới thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ XIX giai đoạn 2020 - 2025 đã đề ra.

 

Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên tiếp tục củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết, tập trung trí tuệ, phát huy nội lực, tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài, quyết tâm vượt qua những khó khăn, thách thức nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2023.

Tin Cùng Chuyên Mục