Microsoft

Top 5 thất bại công nghệ trong năm 2018

Top 5 thất bại công nghệ trong năm 2018

Scandal lộ dữ liệu người dùng hay lỗi sản phẩm của Facebook, YouTube, Google, Microsoft cùng giá Bitcoin sụt giảm là các sự kiện công nghệ tiêu cực năm qua.