Microsoft

Mua TikTok là canh bạc lớn nhất thập kỷ của Microsoft

Mua TikTok là canh bạc lớn nhất thập kỷ của Microsoft

Bỏ qua những rủi ro chính trị và cuộc xung đột giữa các công ty công nghệ lớn mà Microsoft có thể phải đối mặt khi mua TikTok, tập đoàn này kỳ vọng thương vụ sẽ mang tới nhiều thành công như cách họ đã đặt cược lúc mua lại LinkedIn vào năm 2016.