Ngân hàng Kienlongbank

Kienlongbank thay đổi nhân sự cấp cao

Kienlongbank thay đổi nhân sự cấp cao

Ông Trần Ngọc Minh - Phó Tổng giám đốc ngân hàng được bổ nhiệm giữ chức danh quyền Tổng giám đốc kể từ ngày 15/10, thay bà Trần Tuấn Anh.