Kienlongbank (KLB) đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 800 tỷ đồng trong năm 2024

An An

Lợi nhuận trước thuế đặt mục tiêu đạt 800 tỷ đồng và tỷ lệ nợ xấu tiếp tục được kiểm soát ở dưới mức 3%, đảm bảo tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

KienlongBank (mã ck: KLB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, dự kiến tổ chức ngày 26/4 tới. 

Theo tài liệu, KienlongBank đặt mục tiêu nâng tổng tài sản lên 90.000 tỷ đồng, tăng 3,5% so với năm 2023.

Kienlongbank (KLB) đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 800 tỷ đồng trong năm 2024 - Ảnh 1

Tổng nguồn vốn huy động đạt 81.000 tỷ đồng, dư nợ cấp tín dụng đạt 60.000 tỷ đồng với mức tăng lần lượt là 3,2% và 14,3% so với cuối năm trước.

Lợi nhuận trước thuế đặt mục tiêu đạt 800 tỷ đồng và tỷ lệ nợ xấu tiếp tục được kiểm soát ở dưới mức 3%, đảm bảo tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Trong năm 2023, KienlongBank đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023 - 2027.

Với định hướng trong giai đoạn tới là tập trung tăng cường năng lực quản trị, kiện toàn bộ máy và nguồn lực tài chính để hiện thực hóa mục tiêu trở thành một ngân hàng số hiện đại và toàn diện vào năm 2025, tại Đại hội lần này, KienlongBank cũng sẽ trình cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ này để sớm đáp ứng yêu cầu của Luật Các tổ chức tín dụng 2024 sắp có hiệu lực.

Cũng trong bộ tài liệu họp Đại hội cổ đông, KienlongBank có công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023.

Cụ thể, tại báo cáo kết quả kinh doanh, KienlongBank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 2.038 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm ngoái.

Kienlongbank (KLB) đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 800 tỷ đồng trong năm 2024 - Ảnh 2

Lãi từ hoạt động dịch vụ đạt 512,7 tỷ đồng, cao hơn mức 396 tỷ đồng hồi năm 2022. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối, mua bán chứng khoán đầu tư lần lượt mang về cho Ngân hàng 59,1 tỷ đồng và 82,4 tỷ đồng.

 Lợi nhuận trước thuế đạt 718,6 tỷ đồng, đạt 102% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 573,9 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của KienlongBank đạt 86.973 tỷ đồng, tăng 1.212 tỷ đồng so với hồi đầu năm. 

Không chỉ vượt kế hoạch về doanh thu lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông thông qua hồi tháng 4/2023, tỷ lệ nợ xấu trong năm 2023 của KienlongBank được kiểm soát ở mức 1,42%, đảm bảo tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Bên cạnh đó, KienlongBank đã thực hiện thêm các khoản trích lập dự phòng trong năm 2023 với mục tiêu nâng cao nguồn lực, gia tăng bộ đệm thực hiện bao phủ nợ xấu, giảm tác động của nợ xấu trong tương lai.

Tin Cùng Chuyên Mục