Cổ đông Kienlongbank sắp được nhận cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 13%

Giang Phạm

Ngân hàng sẽ phát hành gần 41,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, nâng vốn điều lệ từ 3.237 tỷ đồng lên gần 3.653 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị ngân hàng TMCP Kiên Long  (Kienlongbank, mã CK: KLB) vừa có thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 13%. Ngày đăng ký cuối cùng để chi thực hiện quyền trả cổ tức là 29/10/2021.

Theo đó, ngân hàng sẽ phát hành gần 41,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tương đương tỷ lệ phát hành 13%, tức là cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu KLB tại ngày chốt quyền sẽ được nhận 13 cổ phiếu mới. Sau phát hành, vốn điều lệ của Kienlongbank sẽ dự kiến tăng thêm 416 tỷ đồng lên gần 3.653 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, KLB ghi nhận kết quả khả quan trong kết quả kinh doanh.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, KLB ghi nhận kết quả khả quan trong kết quả kinh doanh.

Tại Đại hội đồng thường niên năm 2021, toàn bộ phần vốn tăng từ phát hành cổ phiếu được dự kiến sử dụng cho việc đầu tư tài sản cố định, hệ thống công nghệ thông tin, trang bị cơ sở vật chất, mở rộng mạng lưới hoạt động và bổ sung nguồn vốn đầu tư kinh doanh sinh lời của ngân hàng.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, KLB ghi nhận kết quả khả quan khi thu nhập lãi thuần tăng 92% so với cùng kỳ, đạt 1.517 tỷ đồng, chiếm hơn 82% tổng thu nhập hoạt động. Trong đó, lãi thuần từ dịch vụ đạt 180 tỷ đồng, tăng 3,3 lần cùng kỳ.

Trong 9 tháng đầu năm, ngân hàng ghi nhận 857 tỷ đồng chi phí hoạt động, tăng 12,6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí trích lập dự phòng rủi ro giảm 36%, chỉ còn 53 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh tốt trong khi chi phí trích lập dự phòng giảm mạnh khiến lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 878 tỷ đồng, cao gấp 6 lần cùng kỳ. 

Với kết quả đạt được trong 9 tháng, Kienlongbank đã thực hiện được gần 88% kế hoạch lợi nhuận trước thuế 1.000 tỷ đồng đề ra cho cả năm 2021.

Tính đến ngày 30/9/2021, tổng tài sản của Kienlongbank tăng hơn 32% lên 75.741 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng là 34.923 tỷ đồng, tăng 1%; tiền gửi khách hàng đạt trên 45.700 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm nay.

Kết phiên giao dịch ngày 15/10, giá cổ phiếu KLB tăng 2,15% lên 23.800 đồng/ đơn vị, giảm 20% so với mức đỉnh 29.900 đồng/cổ phiếu.

Tin Cùng Chuyên Mục