Người lao động

Sửa đổi quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Sửa đổi quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 70/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
Công ty VILACO: Kết nối tiềm năng - gia tăng nguồn lực

Công ty VILACO: Kết nối tiềm năng - gia tăng nguồn lực

Với tiêu chí luôn cung cấp nguồn lao động có chất lượng cho đối tác, chủ sử dụng lao động cũng như cam kết đảm bảo mức lương, các quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, Công ty Vilaco cố vươn lên những tầm cao mới, khẳng định được thương hiệu uy tín trong lĩnh vực cung ứng nguồn nhân lực, nỗ ...
'Phương thuốc' cho khủng hoảng kinh tế do Covid-19

'Phương thuốc' cho khủng hoảng kinh tế do Covid-19

(Doanhnhan.vn) - Chính phủ nên chọn các giải pháp nhanh chóng để giữ cho nền kinh tế ổn định, và đừng lo lắng quá nhiều về chi phí. Sau tất cả thì con người mới chính là điều quan trọng nhất, và cuộc khủng hoảng này chỉ là nhất thời.
Bộ luật Lao động sửa đổi giúp người lao động hưởng lợi công bằng từ tăng trưởng kinh tế

Bộ luật Lao động sửa đổi giúp người lao động hưởng lợi công bằng từ tăng trưởng kinh tế

“Đưa khuôn khổ pháp luật tiệm cận hơn các tiêu chuẩn lao động quốc tế - đây là một tiến bộ quan trọng do những sửa đổi trong Bộ luật Lao động sẽ cải thiện đáng kể vấn đề việc làm và quan hệ lao động của Việt Nam, tạo nền tảng vững chắc cho hội nhập quốc tế và thương mại công bằng”...