PV Oil

Quý I/2023, PV Oil (OIL) lãi giảm 6% so với cùng kỳ

Quý I/2023, PV Oil (OIL) lãi giảm 6% so với cùng kỳ

Năm 2023, công ty đặt mục tiêu thận trọng với 50.000 tỷ đồng doanh thu và 480 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả trên, sau ba tháng đầu năm, PV OIL đã thực hiện được 41% kế hoạch doanh thu và 55% chỉ tiêu lợi nhuận năm.
PV Oil thu về 74 tỷ từ thoái vốn Petroland

PV Oil thu về 74 tỷ từ thoái vốn Petroland

Sau khi PV Oil thoái vốn, cổ phiếu PTL đã có 2 phiên liên tiếp giảm sàn. Nửa đầu năm, Petroland có lãi 399 triệu đồng, cải thiện so cùng kỳ năm trước nhờ giảm mạnh chi phí quản lý.