Giá dầu giảm mạnh, PV OIL (OIL) báo lỗ sau thuế quý IV/2023

Linh Anh

Khấu trừ chi phí, giá vốn, trong quý IV/2023, OIL báo lỗ sau thuế 36,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 294,7 tỷ đồng. 

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần (PV OIL, mã ck: OIL), doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 35.793 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, trong kỳ, giá vốn hàng bán tăng vọt tới 50%, lên 35.156 tỷ đồng. Lãi gộp lùi về chỉ còn bằng nửa so với cùng kỳ, ghi nhận tại 637,4 tỷ đồng.

Giá dầu giảm mạnh, PV OIL (OIL) báo lỗ sau thuế quý IV/2023  - Ảnh 1

Doanh thu tài chính gia tăng lên mức 199,5 tỷ đồng, trong khi đó, các chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp giảm. Khấu trừ chi phí, giá vốn, OIL báo lỗ sau thuế 36,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 294,7 tỷ đồng. 

Đại diện OIL cho biết, nguyên nhân thua lỗ là do doanh nghiệp phải chịu tổn hại từ việc giá dầu giảm sâu trong kỳ.

Khép lại năm 2023, OIL báo doanh thu gần như đi ngang, đạt 102.668 tỷ đồng; lãi sau thuế đạt 627,5 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ 13%. So với mục tiêu thông qua từ Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, với kết quả này, OIL đạt doanh thu gấp đôi kế hoạch, và vượt gần 31% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của OIL là 38.811 tỷ đồng, tăng 34% so với đầu năm. Chiếm chủ yếu là tài sản ngắn hạn với 32.965 tỷ đồng, tăng 42% so với số đầu kỳ. 

Trong đó, tổng lượng tiền mặt và tiền gửi lên tới 15.268 tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm.

Khoản phải thu ngắn hạn từ khách hàng tăng gấp hơn 2 lần, lên 9.175 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hàng tồn kho tăng từ 2.941 tỷ đồng lên con số 4.170 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang trong kỳ cũng tăng gần 50%, lên 173 tỷ đồng, thay đổi chủ yếu ở chi phí kho xăng dầu Vũng Rô.

Giá dầu giảm mạnh, PV OIL (OIL) báo lỗ sau thuế quý IV/2023  - Ảnh 2

Về cơ cấu nợ, tổng nợ phải trả của OIL ghi nhận tại 27.413 tỷ đồng, tăng 56,8% so với đầu năm; chủ yếu là nợ ngắn hạn với hơn 27.100 tỷ đồng. Vay nợ ngắn hạn ghi nhận 6.966 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với con số hồi đầu năm.

Vốn chủ sở hữu của OIL đi ngang so với đầu năm, ghi nhận tại 11.397 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 3,6 tỷ đồng, trong khi đầu năm âm 185,5 tỷ đồng. 

Tin Cùng Chuyên Mục