Cổ phiếu OIL của Công ty PVOIL tiếp tục ở trong diện cảnh báo

Giang Phạm

Liên quan đến việc cổ phiếu OIL của Tổng công ty Dầu Việt Nam - công ty cổ phần bị duy trì diện cảnh báo, PVOIL đã thông tin rõ về việc này.

Cổ phiếu Công ty PVOIL tiếp tục bị cảnh báo

Mới đây, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ban hành quyết định về việc duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu OIL của Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần (PVOIL, mã ck: OIL) với lý do "Báo cáo tài chính năm bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ từ 3 năm liên tiếp trở lên", quyết định có hiệu lực kể từ ngày 14/3.

Liên quan đến sự việc này, Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần (PVOIL) thông tin như sau:

Theo PVOIL, trong năm 2023, PVOIL đã nỗ lực khắc phục và xử lý được 2/3 ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán trên báo cáo tài chính năm 2022. Tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của PVOIL chỉ còn 01 ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán liên quan đến khoản đầu tư của PVOIL vào Công ty Cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu Sinh học Dầu khí (PVB).

Cụ thể, “Giá trị khoản đầu tư của PVOIL vào PVB là 271,5 tỷ đồng tính đến ngày 31/12/2023 dựa theo số liệu báo cáo tài chính chưa được kiểm toán của PVB cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 được lập trên cơ sở đáp ứng giả định hoạt động liên tục.

Tại ngày báo cáo này, PVOIL vẫn đang chờ phê duyệt của các cơ quan về việc triển khai phương án phá sản cho PVB. Dựa trên các thông tin hiện tại, đơn vị kiểm toán không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến khoản đầu tư vào PVB theo phương pháp vốn chủ sở hữu trên Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023. Vì vậy, đơn vị kiểm toán không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này hay không”.

Theo PVOIL giải thích, đây là khoản đầu tư góp vốn của PVOIL vào Công ty Cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu Sinh học Dầu khí (PVB) - công ty liên kết do PVOIL sở hữu 39,76% vốn điều lệ để xây dựng nhà máy Nhiên liệu sinh học Phú Thọ (phát sinh từ trước khi cổ phần hóa PVOIL).

Dự án đã dừng thi công từ năm 2012, đến nay vẫn trong tình trạng dở dang, chưa được nhà thầu bàn giao cho chủ đầu tư và công trình xây dựng chưa được nghiệm thu, quyết toán.

"Hiện nay, các quy định của Nhà nước chưa có hướng dẫn về trích lập và xử lý các khoản dự phòng tổn thất đầu tư tài chính đối với các dự án dừng thi công, đang trong tình trạng xây dựng dở dang như Dự án Nhiên liệu sinh học Phú Thọ nêu trên.

Trên cơ sở cân nhắc cẩn trọng các phương án xử lý với hiện trạng của Dự án, PVOIL và PVB đã và đang tích cực làm việc với các cổ đông của PVB và các bên có liên quan để xem xét, quyết định phương án phá sản Công ty PVB theo quy định của pháp luật", PVOIL thông tin.

PVOIL cho rằng, nếu PVB hoàn tất thủ tục phá sản hoặc cơ quan Nhà nước có văn bản hướng dẫn xử lý tài chính đối với trường hợp như dự án NLSH Phú Thọ thì PVOIL sẽ khắc phục được ý kiến ngoại trừ này và cổ phiếu OIL sẽ thoát khỏi tình trạng cảnh báo.

Cùng với đó, PVOIL cho biết thêm, vấn đề liên quan đến khoản đầu tư tại PVB nói trên đã tồn tại từ trước khi PVOIL chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần và hoàn toàn không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay cũng như của định hướng, kế hoạch phát triển trong tương lai của PVOIL.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang trong kỳ tăng gần 50%

Về kết quả kinh doanh, khép lại năm 2023, OIL báo doanh thu gần như đi ngang, đạt 102.668 tỷ đồng; lãi sau thuế đạt 627,5 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ 13%. 

So với mục tiêu thông qua từ Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, với kết quả này, OIL đạt doanh thu gấp đôi kế hoạch, và vượt gần 31% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.

Cổ phiếu OIL của Công ty PVOIL tiếp tục ở trong diện cảnh báo - Ảnh 1

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của OIL là 38.811 tỷ đồng, tăng 34% so với đầu năm. Chiếm chủ yếu là tài sản ngắn hạn với 32.965 tỷ đồng, tăng 42% so với số đầu kỳ. 

Trong đó, tổng lượng tiền mặt và tiền gửi lên tới 15.268 tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm. Khoản phải thu ngắn hạn từ khách hàng tăng gấp hơn 2 lần, lên 9.175 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hàng tồn kho tăng từ 2.941 tỷ đồng lên con số 4.170 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang trong kỳ cũng tăng gần 50%, lên 173 tỷ đồng, thay đổi chủ yếu ở chi phí kho xăng dầu Vũng Rô.

Cổ phiếu OIL của Công ty PVOIL tiếp tục ở trong diện cảnh báo - Ảnh 2

Về cơ cấu nợ, tổng nợ phải trả của OIL ghi nhận tại 27.413 tỷ đồng, tăng 56,8% so với đầu năm; chủ yếu là nợ ngắn hạn với hơn 27.100 tỷ đồng. Vay nợ ngắn hạn ghi nhận 6.966 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với con số hồi đầu năm.

Vốn chủ sở hữu của OIL đi ngang so với đầu năm, ghi nhận tại 11.397 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 3,6 tỷ đồng, trong khi đầu năm âm 185,5 tỷ đồng. 

Tin Cùng Chuyên Mục