Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) ước đạt 4.000 tỷ đồng lợi nhuận trong 9 tháng đầu năm

Linh An

Kết thúc 9 tháng năm 2023, lũy kế Tập đoàn sản xuất 28,68 triệu tấn than nguyên khai, than tiêu thụ đạt 36,09 triệu tấn.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin, mã ck:TKV)  vừa công bố ước tính khả quan cho 9 tháng đầu năm với kết quả khả quan.

Trong tháng 9/2023, tập đoàn đã sản xuất 2,75 triệu tấn than; nhập khẩu 560.000 tấn, tiêu thụ 3,5 triệu tấn; đồng thời sản xuất alumin quy đổi đạt 120.000 tấn; sản xuất Amon Nitrat đạt 13.000 tấn.

Bên cạnh đó, TKV cũng sản xuất 5.500 tấn tinh quặng đồng; sản xuất và tiêu thụ 616 triệu kWh điện.... Tổng doanh thu trong tháng 9 của Tập đoàn đạt 13.690 tỷ đồng.

Kết thúc 9 tháng năm 2023, lũy kế Tập đoàn sản xuất 28,68 triệu tấn than nguyên khai, than tiêu thụ đạt 36,09 triệu tấn. Trong đó than tiêu thụ cho các hộ điện đạt 30,02 triệu tấn, bằng 78% kế hoạch, bằng 114 % so với cùng kỳ tương ứng tăng 3,6 triệu tấn.

Các lĩnh vực sản xuất điện, khoáng sản đều hoàn thành kế hoạch. Với kết quả đó, doanh thu toàn Tập đoàn trong 9 tháng của năm ước đạt 127.000 tỷ đồng. Lợi nhuận dự kiến đạt 4.000 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo tập đoàn, dù bão kèm mưa lớn kéo dài tiềm ẩn nhiều nguy cơ, ảnh hưởng lớn đến sản xuất của các đơn vị khai thác than đá, nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn tiếp tục duy trì ổn định, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Về kế hoạch quý cuối năm, tập đoàn dự kiến lượng than nguyên khai sản xuất: 8,5 triệu tấn, cả năm đạt 37,2 triệu tấn, đạt 95% kế hoạch; nhập khẩu than: 3,6 triệu tấn, cả năm 9,9 triệu tấn, đạt 107% kế hoạch; tiêu thụ than: 11,5 triệu tấn, cả năm đạt 48 triệu tấn, đạt 103% kế hoạch...

Bên cạnh đó, lãnh đạo Vinacomin cho biết, tập đoàn sẽ tập trung đầu tư, phát triển lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, trọng yếu của đơn vị, đồng thời tăng cường xây dựng văn hóa ứng xử, văn hóa doanh nghiệp để phát triển ổn định, bền vững.

Tin Cùng Chuyên Mục