Tập đoàn Đất Xanh (DXG) chốt quyền phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 15%

Quỳnh Chi

Với hơn 518 cổ phiếu đang lưu hành, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là hơn 77,7 triệu đơn vị. Vốn điều lệ sẽ tăng từ 5.200 tỷ lên hơn 5.977 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã CK: DXG) thông báo 10/9/2021 là ngày đăng kỳ cuối thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới). Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2020 (841 tỷ đồng).

Sau khi phát hành cổ phiếu thưởng trong quý III năm nay, doanh nghiệp dự kiến phát hành 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương đương 38,59% cổ phần đang lưu hành. Nguyên tắc xác định giá là giá đã chiết khấu 10 - 15% bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu DXG trong 20 ngày giao dịch gần nhất trước thời điểm HĐQT quyết định mức cụ thể  nhưng không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu.

Đồng thời, Đất Xanh cũng có kế hoạch phát hành 7 triệu cổ phiếu ESOP với giá dự kiến 10.000 đồng/cổ phần. Số cổ phiếu này có điều kiện hạn chế chuyển nhượng 2 năm kể từ ngày hoàn tất phát hành. Trong trường hợp lao động nghỉ việc trước khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng 2 năm thì thời gian hạn chế chuyển nhượng là 4 năm.

Doanh nghiệp còn huy động vốn từ kênh trái phiếu thông qua phương án chào bán tối đa 300 triệu USD trái phiếu, mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu, dự kiến niêm yết trái phiếu trên Sở GDCK Singapore. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có thể được bảo lãnh bởi một số các công ty con, công ty liên kết của công ty. Lãi suất được HĐQT xác định theo tình hình thị trường tại thời điểm phát hành.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng/2021, doanh thu đạt 6.517 tỷ đồng còn lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 830 tỷ đồng. Với kết quả này, công ty hoàn thành 72% kế hoạch doanh thu và 61% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Trên thị trường, cổ phiếu DXG chốt phiên 27/8 tăng 3.6% ở mức 21.650 đồng/cổ phiếu; giá trị giao dịch đạt hơn 3,4 triệu đơn vị được khớp lệnh.

 

Tin Cùng Chuyên Mục