Cổ phiếu Đất Xanh (DXG) được cấp margin trở lại

Quỳnh Chi

6 tháng đầu năm, Đất Xanh ghi nhận doanh thu đạt 6.535 tỷ đồng, gấp 6,5 lần cùng kỳ và lãi sau thuế 1.189 tỷ đồng, khả quan hơn nhiều khoản lỗ 374 tỷ đồng nửa đầu năm ngoái.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) đã thông báo đưa cổ phiếu DXG của Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG) ra khỏi diện cảnh báo cũng như danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ từ 6/8. Nguyên nhân là do DXG đã công bố BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2021 với lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là hơn 830 tỷ đồng.

Trước đó, cổ phiếu DXG bị đưa vào diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020 là âm 495,74 tỷ đồng từ ngày 31/3/2021.

Ngoài ra, cổ phiếu này còn nằm trong danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ từ ngày 24/3 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2020 là số âm.

Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, Đất Xanh đạt 6.535 tỷ đồng doanh thu, gấp 6,5 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thu về 1.189 tỷ đồng, khả quan hơn nhiều khoản lỗ 374 tỷ đồng nửa đầu năm ngoái.

Năm 2021, Đất Xanh lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu đạt 9.000 tỷ doanh thu và khoảng 1.600-1.700 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả đạt được, công ty bất động sản này đã thực hiện được khoảng 73-74% chỉ tiêu lợi nhuận năm

Trên thị trường, cổ phiếu DXG đang có nhịp hồi sau giai đoạn giảm sâu do các “lùm xùm” quanh phương án phát hành và thương vụ “bom xịt” IPO cổ phiếu DXS của Đất Xanh Sevice.

Tin Cùng Chuyên Mục