Tập đoàn Gelex (GEX) sắp mua lại trước hạn 200 tỷ đồng trái phiếu

Giang Phạm

Số lượng trái phiếu do GEX mua lại từ mỗi trái chủ tối đa bằng 25% tổng số lượng trái phiếu mà mỗi trái chủ đang sở hữu. Giá mua lại sẽ bằng 100% tổng mệnh giá trái phiếu cộng với lãi trái phiếu đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán. 

GEX sắp mua lại trước hạn 200 tỷ đồng trái phiếu

Công ty cổ phần Tập đoàn Gelex (mã ck: GEX) vừa ra thông báo sẽ mua lại trước hạn 2.000 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Các trái phiếu này thuộc lô trái phiếu mã GEXH2124002. Tổng giá trị trái phiếu mua lại theo mệnh giá là 200 tỷ đồng. 

Số lượng trái phiếu do GEX mua lại từ mỗi trái chủ tối đa bằng 25% tổng số lượng trái phiếu mà mỗi trái chủ đang sở hữu. Giá mua lại sẽ bằng 100% tổng mệnh giá trái phiếu cộng với lãi trái phiếu đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán. 

Ngày đăng ký cuối cùng là 14/12/2023, thời gian tổ chức mua lại là ngày 25/12/2023. 

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, lô trái phiếu mã GEXH2124002 có giá trị 1.000 tỷ đồng, phát hành ngày 23/12/2021, kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 8,5%/năm. 

Tính đến cuối quý III/2023, Gelex còn 200 tỷ đồng dư nợ trái phiếu ngắn hạn (trái phiếu đến hạn thanh toán). Với việc mua lại lô trái phiếu GEXH2124002, Công ty sẽ không còn ghi nhận các khoản nợ trái phiếu ngắn hạn.

Lãi quý III/2023 tăng 32,6%

Về kết quả kinh doanh, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.487 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng nhẹ lên mức 6 tỷ đồng so với cùng kỳ đạt 5,6 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt 1.395 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ.

Tập đoàn Gelex (GEX) sắp mua lại trước hạn 200 tỷ đồng trái phiếu - Ảnh 1

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng 17,4% lên mức 196,8 tỷ đồng. Cùng với đó, chi phí tài chính tăng vọt 27,7% lên mức 533 tỷ đồng; trong khi chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lại giảm. 

Kết quả là, GEX ghi nhận lãi sau thuế đạt 374 tỷ đồng, tăng 32,6% so với cùng kỳ. 

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần hợp nhất của GELEX đạt 21.892,9 tỷ đồng, giảm 11,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về cơ cấu doanh thu, doanh thu thuần mảng thiết bị điện chiếm chủ yếu, đạt 4.176,7 tỷ đồng, tăng 25,1% so với cùng kỳ; tiếp đến là doanh thu các sản phẩm vật liệu xây dựng đóng góp 2.131 tỷ đồng, giảm 18,3% so với cùng kỳ.

Tập đoàn Gelex (GEX) sắp mua lại trước hạn 200 tỷ đồng trái phiếu - Ảnh 2

Doanh thu mảng lĩnh vực hạ tầng tiện ích hoạt động ổn định, ghi nhận tại 414 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ.  

Lợi nhuận gộp 9 tháng đầu năm đạt 426 tỷ đồng, tăng 26,4% so với cùng kỳ. Trừ đi chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt 944,3 tỷ đồng, giảm 27,6% so với cùng kỳ. 

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của GELEX đạt 54.283,7 tỷ đồng, tăng 3,6% so với đầu năm. 

Tiền, các khoản tương đương tiền tăng vọt lên mức 3.895 tỷ đồng, tăng so với thời điểm đầu năm ghi nhận tại 3.156 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 7% lùi về 8.488 tỷ đồng. 

Các hệ số nợ, hệ số khả năng thanh toán của GELEX duy trì ở mức ổn định, an toàn và không thay đổi nhiều so với quý trước và đầu năm.

Vốn chủ sở hữu tính đến cuối quý III/2023 là 21.617 tỷ đồng, tăng nhẹ so với hồi đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 2.629 tỷ đồng. 

Tin Cùng Chuyên Mục