Tập đoàn Gelex (GEX) sắp nhận 240 tỷ đồng cổ tức từ công ty con

Linh Anh

Dự kiến tháng 10 tới, Gelex sẽ nhận về 240 tỷ đồng cổ tức từ Gelex Electric (GEE) khi nắm giữ 80% vốn tại đây.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện lực Gelex (Gelex Electric - mã ck: GEE) vừa ra nghị quyết thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền. 

Tỷ lệ chia cổ tức đợt này là 10%, điều đó có nghĩa mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận được 1.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 15/9, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/9.

Với gần 300 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính GEE cần chi ra 300 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức đợt này. Dự kiến đến ngày 4/10, cổ của GEE sẽ nhận được tiền trả cổ tức vào tài khoản. 

Theo nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, tỷ lệ cổ tức tiền mặt năm 2023 là 20%, như vậy, ước tính tổng số tiền GEE trả cổ tức khoảng 600 tỷ đồng. 

Trong cơ cấu cổ đông của GEE hiện nay, Công ty cổ phần Tập đoàn Gelex (mã ck: GEX) là cổ đông lớn nhất tại GEE với gần 240 triệu cổ phiếu đang sở hữu, tương ứng gần 80% vốn. Theo đó, GEX ước tính thu về tổng cộng gần 240 tỷ đồng từ cổ tức GEE.

Tập đoàn Gelex (GEX) sắp nhận 240 tỷ đồng cổ tức từ công ty con - Ảnh 1

Ngoài ra, hai cổ đông tổ chức là cổ đông lớn khác gồm Công ty cổ phần Cơ Điện Trần Phú đang sở hữu gần 22 triêu cổ phiếu, tương ứng 7,3% và Công ty cổ phần Máy tính - Truyền thông - Điều khiển 3C đang sở hữu 16,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 5,5% vốn cũng sẽ lần lượt thu về gần 22 tỷ đồng và 16,5 tỷ đồng cổ tức GEE.

Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận 7.268 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 22% so với cùng kỳ.

Tập đoàn Gelex (GEX) sắp nhận 240 tỷ đồng cổ tức từ công ty con - Ảnh 2

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh về mức 140,7 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với con số 266,9 tỷ đồng ghi nhận được ở nửa đầu năm ngoái. 

Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí tài chính cũng ghi nhận mức giảm so với cùng kỳ. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế của GEE giảm 63% so với cùng kỳ, đạt 177,9 tỷ đồng.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu 19.422 tỷ đồng doanh thu và 777,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả trên, công ty đã thực hiện được 38% kế hoạch doanh thu và 23% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của Gelex Electric đạt 16.198 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Trong đó, khoản tiền, tương đương với tiền, tiền gửi có kỳ hạn khoảng 1.395 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 23% xuống 3.364 tỷ đồng. Về cơ cấu nợ, tổng nợ vay cuối kỳ ghi nhận 7.231 tỷ đồng, trong đó phần nhiều là nợ vay tài chính dài hạn.

Vốn chủ sở hữu cuối quý II/2023 đạt 5.878 tỷ đồng, bao gồm 920,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

Tin Cùng Chuyên Mục