Tập đoàn Hà Đô (HDG) lãi hơn 357 tỷ đồng trong quý I/2023

Giang Phạm

Đóng góp chính cho kết quả này là mảng năng lượng với doanh thu từ mảng năng lượng (thủy điện và điện mặt trời) với 543 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (mã Ck: HDG) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2023 với doanh thu thuần đạt gần 956 tỷ đồng, tăng gần 40%.

Giá vốn hàng hóa tăng cao tới hơn 73%, chi phí tài chính tăng 22% lên mức 149 tỷ đồng. Khấu trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế của HDG đạt hơn 357 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh quý I/2023 của Hà Đô
Kết quả kinh doanh quý I/2023 của Hà Đô

Đóng góp chính cho kết quả này là mảng năng lượng với doanh thu từ mảng năng lượng (thủy điện và điện mặt trời) với 543 tỷ đồng, tăng 13% với với cùng kỳ. Mảng bất động sản đem về 312 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ.

Năm 2023, Hà Đô đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 3.225 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 971 tỷ đồng, lần lượt giảm gần 10% và 29% so với kết quả đạt được trong năm 2022. Với kết quả đạt được trong quý đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện được gần 37% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến ngày 31/3/2023, tổng tài sản của Hà Đô là gần 14.749 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, đáng chú ý là khoản phải thu ngắn hạn tăng hơn 200 tỷ đồng lên gần 1.946 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 694,4 tỷ đồng về 436,2 tỷ đồng.

Giá trị hàng tồn kho ghi nhận giảm 19% so với đầu năm về gần 1.120 tỷ đồng, chủ yếu tăng giá trị các công trình xây dựng dở dang và hàng hóa.

Tổng nợ phải trả của Hà Đô tính đến cuối quý I/2023 là gần 7.844 tỷ đồng, giảm hơn 710 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nợ vay tài chính chiếm 5.860 tỷ đồng.

Về định hướng kinh doanh, đối với lĩnh vực bất động sản, năm 2023, Công ty đẩy mạnh hoá giải các tồn tại thủ tục pháp lý tại các dự án, phát triển mạnh các dự án mới chống đứt gãy chuỗi sản phẩm và việc làm. Tập trung nghiên cứu các vùng có định hướng phát triển của Hà Nội và TP. HCM với mục tiêu dự kiến phát triển thành công tối thiểu 2 dự án.

Theo nhận định của Ban lãnh đạo Tập đoàn, phải đến cuối năm 2023 và sang đầu năm 2024, pháp lý các dự án bất động sản tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh mới được khơi thông, Tập đoàn mới có thể hoàn thiện đầu tư và khai thác các dự án tại 30 Tạ Quang Bửu, CC3 Dịch Vọng.... Đồng thời, trong năm 2023, Tập đoàn cũng sẽ đẩy mạnh M&A các dự án bất động sản, đầu tư dự án năng lượng mới để tạo đà tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trong giai đoạn tiếp theo.

Về phương án phân phối lợi nhuận, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã thông qua phương án chia cổ tức 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Nguồn vốn lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. Thời gian thực hiện sau khi được sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Sang năm 2023, mức cổ tức dự kiến giảm về 20% vốn điều lệ. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp, xây dựng phương án trả cổ tức chi tiết dựa trên kết quả kinh doanh thực tế cả Công ty tại thời điểm chi trả.

Tin Cùng Chuyên Mục