Tập đoàn PC1 (PC1) góp gần 20 tỷ đồng thành lập công ty con

Phương Ninh

Với việc góp vốn trên, Công ty cổ phần KCN quốc tế Hải Phòng là công ty con thứ 29 của PC1.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập Đoàn PC1 (mã Ck: PC1) vừa thông qua việc góp 19,8 tỷ đồng thành lập Công ty cổ phần Khu công nghiệp quốc tế Hải Phòng. Mức đóng góp này tương ứng 1,98 triệu cổ phiếu, chiếm 99% vốn điều lệ công ty. 

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022, tính đến thời điểm ngày 31/12/2022, PC1 có tổng cộng 28 công ty con và 3 công ty liên kết. 

Với việc góp vốn trên, Công ty cổ phần KCN quốc tế Hải Phòng là công ty con thứ 29 của PC1.

Tập đoàn PC1 (PC1) góp gần 20 tỷ đồng thành lập công ty con - Ảnh 1

Về kết quả kinh doanh, lũy kế năm 2022, Tập đoàn PC1 ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.333 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 527 tỷ đồng, lần lượt giảm 15% và 31% so với năm 2021.

So với mục tiêu kinh doanh đề ra, PC1 hoàn thành 76% mục tiêu doanh thu và 80% mục tiêu lợi nhuận năm 2022.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Tập đoàn PC1 đạt 21.604 tỷ đồng, tăng 15,6% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 28% lên 2.937 tỷ, và đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 4,5 lần lên 655 tỷ.

Nợ phải trả của PC1 tăng 17% trong năm 2022, lên 14.542 tỷ đồng, chiếm 67% tổng nguồn vốn, chủ yếu do công ty gia tăng nợ dài hạn. Vốn chủ sở hữu tăng 12% lên 7.061 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 1.337 tỷ đồng.

Ở một diễn biến liên quan, mới đây, lãnh đạo của PC1 cho biết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của PC1 dự kiến diễn ra trong tháng 4/2023, tại trụ sở PC1, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/03 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/03.

Tin Cùng Chuyên Mục