Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (HBC) nhận chuyển nhượng lại 100% vốn tại Công ty Máy xây dựng Matec

An An

HBC cử ông Lê Văn Nam - Tổng Giám đốc Công ty Xây dựng Hòa Bình làm người đại diện quản lý toàn bộ 100% vốn tại Công ty TNHH MTV Máy xây dựng Matec.

Nhận chuyển nhượng lại 100% vốn góp tại Công ty TNHH MTV Máy xây dựng Matec

Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã ck: HBC) vừa ra nghị quyết thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng lại 100% phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Máy xây dựng Matec.

Cùng với đó, HBC cử ông Lê Văn Nam - Tổng Giám đốc Công ty Xây dựng Hòa Bình làm người đại diện quản lý toàn bộ 100% vốn tại Công ty TNHH MTV Máy xây dựng Matec.

Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (HBC) nhận chuyển nhượng lại 100% vốn tại Công ty Máy xây dựng Matec - Ảnh 1

Trước đó, vào ngày 17/6/2023, Hội đồng quản Công ty Xây dựng Hòa Bình đã thông qua nghị quyết bán 100% vốn tại Công ty TNHH Máy xây dựng Matec cho nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính. 

Theo tiết lộ từ phía Hòa Bình, nhà đầu tư mua Công ty TNHH Máy Xây dựng Matec là Ashita Group, tổng giá trị chuyển nhượng là 1.100 tỷ đồng. Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cho biết, điều này cũng đồng nghĩa với việc Công ty bổ sung thêm 1.100 tỷ đồng nguồn vốn vào các hoạt động kinh doanh. 

Tuy nhiên, với nghị quyết nhận chuyển nhượng lại 100% phần góp vốn tại Công ty TNHH Máy Xây dựng Matec, điều này đồng nghĩa thương vụ bán vốn cho Ashita Group trị giá 1.100 tỷ đồng đã bất thành.

Lỗ sau thuế bán niên hơn 713 tỷ đồng

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023, HBC ghi nhận khoản lỗ sau thuế 713,2 tỷ đồng, giảm 815 tỷ so với mức lãi gần 102 tỷ đồng ghi nhận tại báo cáo tự lập.

Khoản mục thay đổi lớn nhất của Hòa Bình trong báo cáo soát xét so với báo cáo tự lập là lợi nhuận khác giảm 99% còn 5,9 tỷ đồng. Theo giải trình, khoản mục này thay đổi do điều chỉnh giảm lợi nhuận từ việc bán tài sản của công ty mẹ. 

Kết quả kinh doanh bán niên 2023 sau soát xét của HBC  
Kết quả kinh doanh bán niên 2023 sau soát xét của HBC  

Sự thay đổi trên báo cáo soát xét chủ yếu đến từ doanh thu hoạt động tài chính, giảm 76% về 23,4 tỷ đồng do điều chỉnh khoản doanh thu từ việc chuyển nhượng công ty con.

Tính tại thời điểm cuối tháng 6/2023, tổng tài sản của HBC còn 13.876 tỷ đồng, giảm 1.718 tỷ đồng so với đầu năm và giảm 825 tỷ đồng so với báo cáo tự lập.

Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn của HBC lên tới 9.091 tỷ đồng, chủ yếu đến từ phải thu ngắn hạn của khách hàng và phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng. Ngoài ra, công ty cũng trích lập gần 2.480 tỷ đồng nợ phải thu ngắn hạn khó đòi.

Tại cuối kỳ, lượng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng ngắn hạn của tập đoàn là hơn 304 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hàng tồn kho ở mức 2.285 tỷ đồng, không chênh lệch nhiều so với đầu năm.

Tổng nợ phải trả của HBC tính đến cuối tháng 6/2023 là 13.372,8 tỷ đồng, trong đó nợ vay dài hạn và ngắn hạn là 5.230 tỷ đồng, chủ yếu 85% là vay từ ngân hàng, còn lại là vay trái phiếu và các bên khác.

Năm 2023, công ty lên kế hoạch kinh doanh với 12.500 tỷ đồng doanh thu và 125 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả sau kiểm toán bán niên, HBC mới thực hiện được 27,7% mục tiêu doanh thu và còn cách xa khả năng có lãi.

Tin Cùng Chuyên Mục