TDG GLOBAL (TDG) dự kiến chào bán riêng lẻ 50 tỷ đồng trái phiếu

Linh Linh

Mục đích phát hành nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

CTCP Đầu tư TDG GLOBAL (mã CK: TDG) công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc chào bán trái phiếu riêng lẻ năm 2023. Tổng giá trị huy động là 50 tỷ đồng.

Lô trái phiếu TDG sẽ phát hành gồm 500 trái phiếu “3 không”: không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Kỳ hạn trái phiếu là 3 năm, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, được phát hành theo hình thức ghi sổ và dành cho đối tượng là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Mục đích phát hành nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể, 20 tỷ đồng dành cho mua thép để sản xuất vỏ bình gas, và 30 tỷ đồng là chi phí mua gas với thời gian giải ngân dự kiến trong quý 2 và quý 3/2023.

TDG GLOBAL (TDG) dự kiến chào bán riêng lẻ 50 tỷ đồng trái phiếu - Ảnh 1

Lãi suất danh nghĩa áp dụng cho lô trái phiếu là lãi cố định 13,7%/năm. TDG sẽ mua lại trái phiếu trước hạn trong trường hợp xảy ra sự kiện vi phạm theo quy định, hoặc trái chủ đề nghị. Khối lượng đề nghị mua lại trong một năm tối đa không quá 25% tổng khối lượng trái phiếu đang lưu hành theo mệnh giá tại thời điểm đề nghị mua lại.

TDG dự tính phát hành trái phiếu trong quý 1/2023. Đơn vị tư vấn phát hành, đăng ký, lưu ký là CTCP Chứng khoán APG (mã CK: APG).

TDG là doanh nghiệp hoạt động chính trong mảng buôn bán khí đốt hóa lỏng. Doanh nghiệp hoạt động từ tháng 07/2005, vốn điều lệ 167,7 tỷ đồng tính đến thời điểm hiện tại.

Năm 2022, doanh thu và lãi sau thuế của TDG đạt 1,3 ngàn tỷ đồng và 11,3 tỷ đồng, giảm lần lượt 10,5% và 28,3%.

Tin Cùng Chuyên Mục