Thạc sĩ Nguyễn Đức Hiển đau đáu nỗi niềm bảo tồn, gìn giữ văn hóa truyền thống Việt

Lê Phương - Xuân Cương

21:49 07/04/2019


“Mọi người hồi hướng với Phật thánh không nên bằng dâng lễ, biếu lễ, hãy xem đây chỉ là một nghi thức thờ cúng ông bà tổ tiên, những vị thánh của dân tộc. Đến với Phật thánh bằng cái tâm, bằng tấm lòng, chúng ta sẽ cảm nhận được căn duyên các vị thánh đem lại cho tâm hồn mình...

BÌNH LUẬN

loading