Thanh Hóa: Chấm dứt dự án hơn 12.000 m2 trong Khu công nghiệp Tây Bắc Ga

Thành Trung

Chủ dự án bị "khai tử" là Công ty TNHH xây dựng môi trường Trường Thi. Công ty đã báo cáo không thể tiếp tục triển khai thực hiện dự án do xét thấy chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng cao vượt quá mức dự kiến trước khi lập dự án đầu tư.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hoá, Chủ tịch UBND thống nhất cho Công ty TNHH xây dựng môi trường Trường Thi (có trụ sở tại TP Thanh Hóa) chấm dứt hoạt động của dự án Trồng cây xanh cách ly và dịch vụ công nghiệp tại Khu công nghiệp Tây Bắc Gia (giai đoạn 1).

Cùng với đó, tỉnh Thanh Hoá giao Ban quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp hướng dẫn Công ty TNHH xây dựng môi trường Trường Thi thực hiện thủ tục quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư theo quy định.

Đồng thời, xem xét giải quyết, hoàn trả số tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án của công ty này. Công ty TNHH xây dựng môi trường Trường Thi sẽ không được bồi hoàn bất kỳ khoản kinh phí nào đã được đầu tư cho dự án.

Trước đó vào năm 2018, Công ty TNHH xây dựng môi trường Trường Thi được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trên. Khu đất thực hiện dự án có diện tích 12.100 m2; tổng số hộ dân bị ảnh hưởng dự án là 54 hộ; tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ dự án dự kiến là 45 tỷ đồng và 100 lô đất tái định cư để di chuyển các hộ bị ảnh hưởng dự án.

Sau đó, Công ty TNHH xây dựng môi trường Trường Thi đề xuất nhà nước phải bố trí 100 lô đất tái định cư cho các hộ ảnh hưởng; giao mặt bằng sạch đối với phần diện tích hơn 9.466 m2. Theo đó, công ty chịu kinh phí đến bù giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích đất thương mại dịch vụ diện tích hơn 2.684 m2.

Tuy nhiên, UBND TP Thanh Hoá đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh Thanh Hoá: "Do chủ đầu tư không cam kết đủ nguồn kinh phí và UBND thành phố chưa bố trí được quỹ đất tái định cư phù hợp, có vị trí tương tự để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Vì vậy, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét tạm dừng dự án, để xác định nguồn vốn và quỹ đất tái định cư làm cơ sở thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy định".

Tại hội nghị giải quyết những nội dung trên, phía công ty TNHH xây dựng môi trường Trường Thi đã báo cáo không thể tiếp tục triển khai thực hiện dự án, do xét thấy chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng cao vượt quá mức dự kiến trước khi lập dự án đầu tư, đồng thời nếu tiếp tục thực hiện dự án sẽ không đạt hiệu quả, không thu được lợi nhuận. Vì vậy, công ty quyết định chấm dứt hoạt động dự án và đề nghị được hoàn trả số tiền ký quỹ (gần 1,2 tỷ đồng). 

Các ngành chức năng đã đồng ý với đề nghị trên của công ty, chấm dứt hoạt động Dự án Trồng cây xanh cách ly và dịch vụ công nghiệp tại Khu công nghiệp Tây Bắc Ga theo quy định của Luật đầu tư.

Tin Cùng Chuyên Mục