Tháo gỡ khó khăn trong phát triển luật sư hội nhập kinh tế quốc tế

B.Ngọc

16:30 11/04/2020


Số lượng luật sư ở nước ta hiện nay đang phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, đội ngũ luật sư hoạt động chuyên sâu về lĩnh vực thương mại, đầu tư quốc tế, chống bán phá giá… ở nước ta vẫn còn những hạn chế nhất định.

Việt Nam đang ở đâu trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế?

Việt Nam đang ở đâu trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế?

Việt Nam đã hội nhập kinh tế quốc tế ở mức cao, chủ động tham gia và đàm phán các Hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt là các FTA thế hệ mới... Xem thêm
BÌNH LUẬN

loading