Thế Giới Di Động (MWG) chốt ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, dự kiến phát hành thêm cổ phiếu ESOP trong năm 2023

Linh Anh

Thời gian dự kiến diễn ra đại hội của MWG là trong hai ngày 7 - 8/4.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (Mã: MWG) vừa công bố nghị quyết thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. 

Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 28/2, tương đương ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 27/2. Thời gian dự kiến diễn ra đại hội của MWG là trong hai ngày 7 - 8/4. Địa điểm họp dự kiến là tại toà nhà MWG, Lô T2-1.2, đường D1, Khu công nghệ cao, phường Tân Phú, TP Thủ Đức, TP HCM.

Tại đây, cổ đông sẽ thông qua nhiều nội dung quan trọng, bao gồm kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty; báo cáo tài chính hàng năm; báo cáo của hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của MWG; phương thức chi trả cổ tức dựa trên kết quả kinh doanh năm 2022.

Nội dung được đưa ra họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
Nội dung được đưa ra họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Một nội dung đáng chú ý được Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Tài viết trong nghị quyết là phương án phát hành cổ phiếu cho ban điều hành và cán bộ quản lý chủ chốt của công ty và các công ty con dựa vào kết quả hoạt kinh doanh 2023.

MWG là một trong những doanh nghiệp thường xuyên phát hành ESOP. Tuy nhiên, một số cổ đông cho rằng, MWG liên tục chia cổ phiếu ESOP cho ban lãnh đạo trong những năm qua có thể tạo ra sự không công bằng với cổ đông.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Đức Tài cho rằng ESOP là chính sách chia sẻ thành quả của MWG với các nhân viên đã chiến đấu và tạo ra sự tăng trưởng cho công ty. Việc ESOP tồn tại sẽ giúp cả tập thể có động lực phấn đấu và nỗ lực vì công ty.

Trước đó vào cuối tháng 3/2022, MWG cũng đã phát hành thành công 19,2 triệu cổ phiếu ESOP cho các cán bộ quản lý chủ chốt.

Về kết quả kinh doanh, quý IV/2022, doanh thu thuần của MWG giảm 15% so với cùng kỳ năm 2021, xuống mức 30.588 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hiệu quả bán hàng của toàn chuỗi được cải thiện khi lãi gộp tăng 7%, lên gần 7.930 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 36% lên trên 6.600 tỷ đồng là yếu tố khiến lợi nhuận sau thuế của MWG lao dốc 60%, còn 619 tỷ đồng.

Tính chung cả năm 2022, MWG đạt 133.405 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 8% so với năm 2021 và hoàn thành 95% kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế đạt 6.056 tỷ đồng, giảm 6% và lợi nhuận sau thuế là 4.102 tỷ, giảm 16% so với 2021. MWG chỉ đạt 65% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tin Cùng Chuyên Mục